Page 26 - Tekstil Teknoloji
P. 26

SPGPrints Demonstrates Quality


          Of Its Rotary Screen Technology


          For Wallcovering          SPGPrints along with a number of materials and chemicals suppliers, joined
          with the wallpaper design studio M-Design (Beverungen, Germany) to
          present a calendar showing the creative design possibilities achievable by
          the latest printing technologies.

          ‘Wall Decoration – Journey through  screen printing technology remains  nickel rotary screens, and direct
          the Ages’ includes a variety of  an essential process for producing  screen laser engraving and expos-
          traditional and modern designs  relief effects, especially for wallcov- ing systems.
          reproduced with modal and glue  ering. The company offers tailored  Particular technology contributions
          printing, rotary screen and emboss- solutions for every stage in the  to the Calendar were SPGPrints’
          ing processes.         rotary screen workflow, including  seamless nickel rotary screens,
          SPGPrints contributed to this  complete printing lines, such as the  imaged by the company’s laser
          project by showing how its rotary  PD5 hybrid printing line, seamless  engraving systems.
      GÜNDEM NEWS 24
     24
          SPGPrints Duvar Kaplamaları İçin


          Rotasyon Şablon Teknolojisinin

          Kalitesini Sunuyor          SPGPrints duvar kağıdı tasarım stüdyosu M-Design’ın (Beverungen, Almanya) yanı
          sıra çeşitli malzeme ve kimyasal tedarikçilerinin de katılımıyla en son baskı teknolojileri
          kullanılarak üretilebilen yaratıcı tasarım olanaklarının sergilendiği bir sunum yapacak.

          ‘Duvar Dekorasyonu - Çağlar İçinde  kaplamalarında kabartma (rölyef) etkisi  hatları da dâhil olmak üzere rotasyon
          Yolculuk’ adlı çalışmada modal ve  elde etmek için ne derece önemli bir  şablonları iş akışının her aşamasına
          tutkal baskı, rotasyon şablonları ve  işlem olduğunu örnekleriyle göstererek özel çözümler sunmaktadır.
          kabartma (embossing) işlemleriyle  bu projeye katkıda bulundu. Şirket  Takvimdeki en özel teknolojik
          üretilen çeşitli klasik ve modern  PD5 hibrid baskı hattı, kesintisiz  katkılardan biri de SPGPrints’in lazer
          tasarımlar yer aldı. SPGPrints sahip  nikel rotasyon şablonları ve direkt  gravürleme sistemleri kullanılarak
          olduğu rotasyon şablon baskı  şablondan lazer gravürleme ve  hazırlanan kesintisiz nikel rotasyon
          teknolojisinin özellikle duvar  pozlama sistemleri gibi komple baskı  şablonlarıydı.
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31