Page 24 - Tekstil Teknoloji
P. 24

ing promotion in the new markets,  changes in the fashion industry.  Trend Field, there are astonishing
          such as Serbia and Jordan. By  Our participants and visitors are in  samples, which were designed by
          emphasizing that they complete- search of new creative solutions to  Premiere Vision Fashion Team and
          ly trust in İstanbul, the fashion  exceed this situation.  among the latest products of the
          capital of the Middle East, CEO of  We are continuing to our invest- participants of the exhibition.
          Premiere Vision Philippe Pasquet  ments in this market. We added  SS17 Color Chart, which includes
          said: “In the fourth season, we  Serbia and Jordan teams to our  color choices and mixtures special
          aimed at presenting a full package  promotion teams in Russia, Roma- for the accessory world, are among
          to our customers by enriching our  nia, Bulgaria, Iran, and of course  those, excitedly waited by the pro-
          product range with Turkish and  Turkey”.         fessionals. Premiere Vision İstanbul
          Moroccan companies, specialized  On the other hand, Premiere  continues to share its trend informa-
          in manufacturing outfit. Since the  Vision İstanbul was designed with  tion about the season in its fourth
          last few months, the ambiguity in  the ideas, which the profession- season, as well. The Fashion Trend
          the market and geopolitical tension  als of fashion industry excitedly  Seminar, “Let’s Talk About”, and
          in the region have caused dramatic waited, and their products. In the  Calin Creative Trend Office Seminar


      GÜNDEM NEWS 22
     22

          çizerek, şöyle konuştu: “Dördüncü Bulgaristan, İran ve tabii ki Türki- bekledikleri arasında yer alıyor.
          sezonda ürün yelpazemizi, kon- ye’deki tanıtım ekiplerimize Sırbis- Premiere Vision İstanbul, dördüncü
          feksiyon üretiminde uzman Türk  tan ve Ürdün ekiplerimizi ekledik.”  sezonunda da sezona ilişkin trend
          ve Faslı firmalar ile zenginleştirerek Diğer yandan, Premiere Vision İs- bilgilerini paylaşmaya devam edi-
          ziyaretçilerimize full paket sunma- tanbul, moda sektörü profesyonel- yor. Let’s Talk About Fashion Trend
          yı hedefledik. Geçtiğimiz birkaç  lerinin merakla beklediği fikirler ve  Semineri ve Carlin Cretaive Trend
          aydan bu yana pazarda süregelen  onların ürünleriyle tasarlandı. Trend Ofisi Semineri, moda profesyo-
          belirsizlik ve bölgedeki jeopolitik  Alanı’nda Premiere Vision Moda  nelleri için bir kez daha sezonun
          tansiyon, moda endüstrisinde dra- Ekibi tarafından tasarlanmış ve  şifrelerini paylaşacak.
          matik değişiklikler meydana getirdi. fuar katılımcılarının en son ürünleri
          Katılımcılarımız ve ziyaretçilerimiz  arasında seçilmiş çarpıcı örnekler  MARKA ELÇİSİ BORA
          bu durumu aşmak için yeni yaratıcı bulunuyor. Aksesuar dünyasına  AKSU’DAN PREMIERE
          çözümler arayışında.     özel renk seçimleri ve birliktelik- VISION’A ÖZEL TASARIMLAR
          Buz, bu pazardaki yatırımlarımıza  lerini içeren SS17 Renk Karte- Diğer yandan, dünya çapındaki
          devam ediyoruz. Rusya, Romanya, lası da profesyonellerin merakla  tüm Premiere Vision’larda aynı
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29