Page 22 - Tekstil Teknoloji
P. 22

tended Premiere Vision İstanbul. The  were such names as Akel Grup, Akın  the investments for the exhibition
          countries, which were represented at  Tekstil, Ünlü Tekstil, Çalık Denim, while continued despite all political tension
          Premiere Vision, where 146 distin- Antex, Lenzing, Linz Textil, Clericci,  around the world and difficulties in
          guished international participants from Miroglio, Sefita, Carlin, Raimond,  the economic conditions. One of the
          15 countries, including Turkey, attend- Ricamofil, all of which are defined as  innovations was the attendance of the
          ed in order to introduce the collections the best of their own fields in their  ready-to-wear manufacturers to the
          that they prepared for Spring/Summer countries, were among the attracting  exhibition. At Another innovation at
          2017 season, were Italy, Germany,  companies.       Premier Vision İstanbul, where the
          Portuguese, France, Austria, Bulgaria,           product range got even larger with
          England, Romania, Lithuania, Moroc- NEW INVESTMENTS FOR THE  this innovation, is about the studies
          co, China, India, Taiwan and Pakistan. CAPITAL OF FASHION, İSTANBUL on the new markets.
          Among the international attendants  One of the interesting issues at  For Premiere Vision İstanbul, new
          of Premiere Vision İstanbul, there  Premiere Vision İstanbul was that  teams were established by highlight-

      GÜNDEM NEWS 20
     20

          Premiere Vision İstanbul’a alanının  Türkiye’den Akel Grup, Akın Tekstil,  rağmen, fuar için yatırımlara devam
          önde gelen iplik, kumaş, desen,  Ünlü Tekstil, Çalık Denim gibi isim- edilmesi oldu. Yeniliklerden biri,
          aksesuar, denim, hazır giyim ve  ler bulunurken, ülkelerinde kendi  fuara hazır giyim üreticilerinin de
          trend ofisleri katıldı. Türkiye dahil  alanın en iyileri olarak nitelendirilen  katılması. Bu yenilikle birlikte ürün
          15 ülkeden 146 uluslararası seçkin  Antex, Lenzing, Linz Textil, Clericci, yelpazesinin daha da genişletildiği
          katılımcının İlkbahar/Yaz 2017 sezo- Miroglio, Sefita, Carlin, Raimond,  Premiere Vision İstanbul’da bir baş-
          nu için hazırladıkları koleksiyonları  Ricamofil dikkat çeken firmalar  ka yenilik, yeni pazarlar üzerindeki
          tanıtmak üzere yer aldığı Premiere  arasında yer aldı.   çalışmaları konu alıyor. Premiere
          Vision İstanbul’da temsil edilen              Vision İstanbul için Sırbistan ve
          ülkeler İtalya, Almanya, Portekiz,  MODA BAŞKENTİ İSTANBUL  Ürdün gibi yeni pazarlarda tanıtıma
          Fransa, Avusturya, Bulgaristan,  İÇİN YENİ YATIRIMLAR   ağırlık verilerek yeni ekipler oluş-
          İngiltere, Romanya, Litvanya, Fas,  Premiere Vision İstanbul’da dikkat  turuldu. Premiere Vision CEO’su
          Çin, Hindistan, Tayvan ve Pakistan  çeken konulardan biri, dünyanın  Philippe Pasquet, Ortadoğu bölge-
          oldu. Premiere Vision İstanbul’a  içinde bulunduğu politik gerginliğe  sinin moda başkenti olan İstanbul’a
          katılan uluslararası isimler arasında  ve ekonomik koşullardaki zorluğa  güvenlerinin tam olduklarının altını
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27