Page 14 - Tekstil Teknoloji
P. 14

Bigger and Bolder Than Ever Before:


          Mimaki Europe at Hamburg Fespa 2017          Mimaki Europe has two stands: one dedicated to textiles, the other to Sign
          & Display, Industrial Print and 3D.


          Mimaki, a leading manufacturer of  be located in the Digital Hall (Stand  (Stand B6-C50), demonstrating its
          wide-format inkjet printers and cutting  A1-A25), where it will be demonstrat- long-time commitment to the textile
          systems, today announced that it will  ing a wide range of solutions for the  industry.
          have its biggest presence ever at Fes- sign and display graphics market and  “We are looking forward to Fespa
          pa 2017 with two stands totalling 534  industrial print, along with a technol- 2017 with great excitement,” says
          square meters. Fespa 2017, sched- ogy demonstration of its unique 3D  Ronald van den Broek, General
          uled for 8 through 12 May, takes  printing solution. The company will  Manager Sales at Mimaki Europe.
          place in Hamburg. Mimaki Europe will  also have a presence in the Textile Hall  “Not only is it a good opportunity to
      GÜNDEM NEWS 12
     12
          Mimaki’nin Fespa Hamburg 2017


          Stantları Göz Kamaştıracak          Mimaki Europe, Fespa 2017 Fuarı’na iki ayrı stant ile katılıyor: Birinde tekstil
          ürünleri sergilenirken, diğer stantta reklam, endüstriyel ve 3D baskı ürünleri
          sergilenecek.

          Geniş format baskı ve kesim maki- ürün yelpazesinin yanı sıra Mimaki’nin  2017 bize sadece tekstil sektörüne en
          nelerinin lider üreticisi Mimaki, Fespa  eşsiz 3D baskı çözümünün lansmanı  yenilikçi çözümlerimizi sergilemek için
          2017 Fuarı’na toplam 534 metrekare- yapılacak. Firma ayrıca Tekstil Salo- iyi bir fırsat sunmakla kalmıyor, aynı za-
          lik iki ayrı stant ile katılacağını duyurdu.  nu’nda da sektöre sunduğu en yeni  manda reklam ve endüstriyel pazarlara
          8-12 Mayıs tarihleri arasında Ham- çözümlerini sergileyecek. yönelik tüm portföyümüzü tanıtmamız
          burg’da düzenlenecek olan Fespa  “Fespa 2017 Fuarı’nı büyük bir  için de bir olanak sağlıyor. Sergileyece-
          2017 Fuarı’nda Mimaki Europe, hem  heyecanla beklemekteyiz” şeklinde  ğimiz çözümlerimiz arasında, ilk defa
          Tekstil Salonu’nda hem de Dijital Salo- konuşan Mimaki Europe Satış Genel  Drupa 2016 Fuarı’nda ziyaretçilerimize
          nu’nda yer alacak. Dijital Salonu’ndaki  Müdürü Ronald van den Broek söz- ilk tanıtımını yapmış olduğumuz yeni
          stantta, reklam ve endüstriyel grubu  lerine şu şekilde devam etti: “Fespa  3D baskı çözümümüz de yer alacak.
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19