Page 9 - tekstilteknoloji_nisan_april_2015
P. 9

tekstilteknoloji_nisan_Tekstil Subat 4/3/15 4:03 PM Page 7

NEWS GÜNDEM


Biz entegre bir yapıya sahibiz. Hammaddemizi de kendi içi-
mizde üretiyoruz. Petrokimya türevi 2 ana ürün grubumuz
var:
1) Suni elyaflar,
2) Özel Polimer ve kimyasallar. Bu grubun altında ambalaj,
endüstriyel uygulamalar vb. yer alır. Örneğin otomobillerin ön
kapağını kaldırdığınızda gördüğünüz siyah plastiklerin çoğu
bizim ürünümüzdür. Beyaz eşyaların içinde, fırın düğmelerin-
de kullanılan birçok özel
plastikleri de biz üretiyor ve
satıyoruz.
Ürünlerimizin büyük bir kıs-
mını ihraç ediyoruz.
Müşterilerimiz ürünlerimizi
alıp içine katkı malzemelerini
koyarak bunları kullanıcı olan
diğer firmalara satarlar.
Ölçek olarak baktığınızda
Türkiye’de ve bölgede lideriz.
Bölgedeki en büyük polyester
üreticisiyiz. Polyester geniş
bir ürün grubunun adıdır, biz
bu kapsamdaki her bir ürün-
de en iyi olmayı hedefliyoruz,
birçoğunda zaten dünyanın en önemli üreticisiyiz. Örneğin
siyah elyafta en kaliteli ve en büyük kapasiteli üretimi biz
yapıyoruz. Hijyene yönelik nonwovenlarda kullanılması için
yeni bir ürün geliştiriyoruz. Bu ürünümüz tekstil sektöründen
de ciddi bir talep gördü.

Sasa’nın ürettiği elyaf ve hammaddelerin farkı
nedir?
Toker Özcan: Kullanılan ithal elyaf çeşitlerinde rekabet
maalesef sadece kağıt üzerindeki fiyat üzerinden devam
ediyor ve sadece kısa vadeli “kar” için insan sağlığı ve çevre-
den ciddi ödünler veriliyor. Bu ithal elyafları Çukurova
Üniversitesi’nde incelettiğimizde içerisinde ağır metaller,
arsenic, kurşun ve yüzeyinde bakteri, küf gibi organizamalar
tespit edildi. Konuyu ilgili devlet organları hassasiyetle
sahiplenip, denetimler ile bu tür kalitesiz ve zararlı ürünlerin
ülkemize girmemesi ve tüketiciye ulaşmaması için çaba sarf
ettiler ve bu konuda oldukça yol kat edildi. Ancak daha çok
yol almamız gerekiyor aksi halde, çocuk bezi, ıslak mendil ve
kadın hijyen bağı gibi insana temas eden uygulamalarda
sağlığa ne kadar zararlı olabileceğini tahmin edersiniz.
Sasa’da üretilen ve geliştirilen her ürün ve bu ürünler için kul-
lanılan proseslerde ilk kriterimiz insana ve çevreye bugün
veya ileride herhangibir risk yaratmaması. Yaptığımız her işin
kural ve kanunlara uygun olması Sasa olarak hassasiyet ile
üzerinde durduğumuz bir diğer kriterdir. Bütün ürünlerimiz ve
girdilerimiz Avrupa Birliği tarafından yayınlanan Reach
yönetmeliğine uygundur. Maliyetlerimiz pahalı olsa da, kali-
temizden kesinlikle ödün vermiyoruz. Bizi dünya genelinde
farklı kılan da budur yoksa kısa vadeli “iyi karlar” sürdürüle-
bilirliğin anahtarı değildir.
Advanite amarkası ile ambalaj sanayiyine yönetlik ürettiği-www.tekstilteknoloji.com.tr / 7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14