Page 8 - tekstilteknoloji_nisan_april_2015
P. 8

tekstilteknoloji_nisan_Tekstil Subat 4/3/15 4:03 PM Page 6

GÜNDEM NEWS


Sasa, bünyesinde entegre polyester üretim hatlarını barındır-
makta; elyaf, filament iplik, özellikli polimerler, DMT gibi ara
ürünler üretmektedir.
Sasa Genel Müdürü Toker Özcan, firmanın gelişim süreci,
bugün ulaştığı nokta ve hammadde sanayisi hakkında ‘dergi-
mize özel’ açıklamalar yaptı.

Sasa’nın kuruluş amacı ve bugün geldiği nokta
hakkında kısaca neler söyleyebilirsiniz?
Toker Özcan: Sasa 1966 yılında, Rahmetli Özdemir
Sabancı tarafından suni pamuk üretimi amacıyla kuruldu. O
zamanlar üretilen pamuğun yetersiz olacağı öngörüldüğü
için bu tesis ile eksiği giderme ve Türk tekstil sektörüne
yönelik alternatif çözüm üretimi hedeflendi. Bu nedenle üre-
time başlamış olmasına rağmen Sasa, zaman içinde değişim
göstererek farklı alanlara yöneldi. İlk başlarda sadece tekstil
sektörüne hizmet ederken, sonrasında ambalaj sektörüne de
üretim yapılmaya başlandı. Son yıllarda baktığımızda gene
benzer teknoloji kökenli farklı ürünlerimiz de portföyümüze
eklendi.
Örneğin mühendislik polimerleri dediğimiz bir grubumuz var;
otomotiv, beyaz eşyalardaki bazı kısımlar vb. bu gruba giri-
yor. Sasa’nın pek bilinmeyen ürünleri bunlar. Elyaf olarak da,
tekstil sektörünün yanı sıra nonwoven sektörünün de içinde
olduğu teknik ürünlere yönelik hammadde üretiyoruz. Sasa
bunları üretmeye başladığında Türkiye’de çocuk bezi bile
yoktu, bugün sektör çok gelişti. Hijyenik pedlerde ciddi mik-
tarda polyester elyaf kullanılıyor. Ürünler, taleplere göre
değişip şekilleniyor.6 www.tekstilteknoloji.com.tr
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13