Page 6 - tekstilteknoloji_nisan_april_2015
P. 6

tekstilteknoloji_nisan_Tekstil Subat 4/3/15 4:02 PM Page 4

GÜNDEM NEWSLider Polyester Üreticisi Sasa, Emin

Adımlarla Yola Devam Ediyor

Leading Polyester Manufacturer Sasa Takes

Firm Steps Forward


Suni pamuk üretimi amacıyla kurulan Sasa, bugün dünyanın ve Türkiye’nin en önemli
polyester hammadde üreticilerinden birisi konumunda. 2016 yılında 50. Yılını kutlayacak olan
firma, dünya çapında köklü her marka gibi varlığını yüzyıllar boyu sürdürmeyi planlıyor ve bu
süreçte en önemli değeri olan “güven” algısını koruyor.
Established with the purpose of manufacturing man-made cotton, Sasa is today one of the most
important polyester raw material manufacturers in both Turkey and in the world. The company
th
which will celebrate its 50 Anniversary in 2016, like every long-established brand across the
world, plans to sustain its presence for centuries and in this period maintains its perception of
“confidence” which is its most significant value.

Polyester sektöründeki üretimine 1966 yılında başlayan,
kurulduğundan bu yana, aralıksız yatırımlarıyla, hızla büyü-
me devam eden Sasa Polyester San. A.Ş.; polyester elyaf,
filament, polyester bazlı polimerler, ara ürünler ve özellikli
ürünler konusunda dünyanın önde gelen üreticilerinden
biridir.
Kurulduğundan bu yana polyester sektöründeki öncülüğünü
sürdüren Sasa, bu konumunu daha da güçlendirmek amacıy-
la 2000 yılında dünya kimya devi Dupont ile joint-venture
tarzı ortaklık kurdu ve
DupontSA adını aldı. Sabancı
Holding’in 2004 yılında
Dupont hisselerini satın
almasıyla, DupontSa ismi,
Advansa olarak değiştirildi.
Grubun Türkiye organizasyo-
nun adı da 2005 yılında
Advansa Sasa Polyester
Sanayi A.Ş. oldu. 2011 yılın-
da ise Sabancı Holding,
Advansa BV.’ye ait tüm his-
seleri satın aldı ve Eylül
2011'de Advansa Sasa olan
adını Sasa olarak değiştirdi.
Bünyesinde Nobel, ICI ve
Dupont teknolojilerini barın- Sasa Genel Müdürü Toker Özcan
The General Manager of Sasa Toker Özcan
dıran Sasa, 1.100’ü aşkın
nitelikli çalışanı, yüksek kapasiteli öncü üretim tesisleri ve
2002 yılında kurulan Ar- Ge Merkezi ile güçlü bir teknik alt-
yapıya sahiptir.Üretim tesisi Adana’da 1.000.000 m² alan
üzerinde kurulu olan Sasa aynı zamanda kendi hammadde
üretim tesisine de sahiptir. 1977 yılında 60.000 ton/ yıl kap-
asite ile kurulan DMT işletmesi, artan ihtiyacı karşılayabil-
mek için farklı zamanlarda yapılan yatırımlarla bugünkü kap-
asitesi olan 280.000 ton/yıl seviyesine ulaştı. DMT’nin büyük
çoğunluğu dahili tüketimde kullanılırken, bir bölümü de katı
halde satılmaktadır.
4 www.tekstilteknoloji.com.tr
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11