Page 29 - tekstilteknoloji_nisan_april_2015
P. 29

tekstilteknoloji_nisan_Tekstil Subat 4/3/15 4:05 PM Page 27

NEWS GÜNDEM


çalışmaları hakkında şunları söyledi: "Hizmetlerimizin kapsamını
genişletmek basit bir adımdı… ve renklerin müşteriler için ne anlam
ifade ettiğini, onları alma kararı verdirenin ne olduğunu daha iyi anla-
malarına yardımcı olmaya başlamak ve hangi renk veya renkleri kul-
lanacaklarına dair kritik karar verme aşamasında kendilerine yardımcı
olmak. Tasarımcı ve pazarlamacıları yaratıcı ve danışmacı bir yönte-
me dahil etmeye çalışarak, ColorForward konsepti, diğerlerinin yanı
sıra, müşteriler için değer katmayı ve inovasyonu pekiştirmeyi gerek-
tiren genel kurumsal Clariant stratejisiyle yakından ilgilidir.” Bu durum-
da ColorForward 10. yıldönümüm Clariant İnovasyon Merkezi’nde
(CIC) kutlanması yerinde bir karardır. Clariant’ın Frankfurt’taki en büyük
üretim alanı yanındaki Industriepark Höchst’te bulunan CIC binası, Ar-
Ge inovasyonunu güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. 36.000 metre-
karelik merkezde yaklaşık 500 kişi çalışmakta ve birçok işletme birimi
için uygulama laboratuvarları ve son teknoloji analitik laboratuvarların
yanı sıra kimyasal araştırma ve süreç teknolojisinde yetkinlik merkez-
leri de bulunmaktadır. Modern, bölmesiz bina, sektör ve akademik
çevreden ziyaret eden ortakların yanı sıra çalışanlar arasında da fikir
alışverişini teşvik etmek üzere açık çalışma alanları, ofis ve labora-
tuvarların karışımından oluşmaktadır.


iConeCone energy-efcient
i

dyeing diversity

www.thiestextilmaschinen.de
T TEXTILMASCHINENNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNEXTILMASCHI
www.tekstilteknoloji.com.tr / 27
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34