Page 14 - tekstilteknoloji_nisan_april_2015
P. 14

tekstilteknoloji_nisan_Tekstil Subat 4/3/15 4:04 PM Page 12

GÜNDEM NEWS


Plastiğin erime noktası arttıkça, insana vereceği zarar azalır.
Örneğin polietilen en düşük erime noktasına sahip plastiktir.
0
(110 C ). Polietilen ile ürettiğiniz ürünlerin içine koyduğunuz
kimyasallar zamanla dışarı sızar. Ne yazık ki bugün market-
ten aldığınız poşetleriniz, su şişelerinin kapakları polietilendir.
Polipropilen (erime noktası
0
150 C) ise hava vermez,
halılarımızın büyük çoğunlu-
ğu polipropilenden yapılır.
PET ise 280 C’de erir.
0
Ayrıca, plastikler birçok
ürüne, örneğin demire, cama
göre çok dava çevreci olabi-
0
lirler. Cam 1500 C’de erir ve
camı ertiebilmeniz için sürekli
kömür yakarsınız, bunun
sonucu olarak CO 2 üretip
atmosferda sera etkisi yara-
tırsınız. Plastik ile camı lojis-
tik açıdan da değerlendirecek
olursak doğru plastik ile bu
anlamda da fayda sağlarsınız çünkü cam çok yer kaplar ve
ağırdır, pilastik ise hafiftir. Örneğin bir kamyon cam malzeme
10 ton tutarsa, bir kamyon boş pet şişe 500 kg tutar.
Plastikler insan hayatını kolaylaştıran ürünler olmasının
yanında doğru üretildiği takdirde örneğin içinde aresnik veya
kurşun barındırmadığı takdirde çevreye insana zarar vermez.

Dünya genelinde kaynakların tükendiğine dair bir
kaygı var, özellikle petrol biterse ne olacak?
Toker Özcan: Bugün petrol 100 yıl sonra tükenecek deni-
yor, sonucuna hiçbirimiz tanıklık edemeyeceğiz. Anck ben
dünyada kaynaklar tükenmeyeceğini ancak bu kaynakları
nasıl kullanacağımızı öğreneceğimze inanıyorum. Yani petrol
bitmeyecek ancak petrolü yakmamayı öğreneceğiz.Güneşin
sağlıklı bir kaynak olduğunu anlayıp güneşten daha fazla
yaralanmaya başlayacağız.

Petrole bağlı olarak hammadde fiyatlarındaki
düşüşü değerlendirir misiniz?
Toker Özcan: Ekonominin en temel kuralı olan arz artınca
fiyat düşerden yola çıkarsak hammadde fiyatlarındaki düşü-
şü açıklayabiliriz. Piyasada büyüme azalınca talep
düştü,bunun sonucu oluşan arz fazlası ile fiyatlarda ucuzla-
ma yaşandı ve bence bu durum kalıcı bir düzendir. Bu geliş-
me ile Türkiye’de birçok sektör düşük petrol fiyatından etki-
lenecek. Çünkü petrolün düşüşü işçiliğin
kıymetlenmesi,verimliliğin önem kazanması, marka değeri-
nin artması,inovasyon, lojistiğin önemi gibi dünya genelinde-
ki diğer kriterleri ön plana çıkarıyor.

Ağırlıklı ihracat yapmanızın sebebi, Avrupalı üretici-
lerin daha bilinçli olmaları mı?
Toker Özcan: Bizim en önemli ihracat pazarımız 200 mil-
yon dolarlık üretimimizin 1/3’ünü kapsayan Avrupa’dır.
Avrupa’daki dünya genelinde markalaşmış firmalara ihracat12 www.tekstilteknoloji.com.tr
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19