Page 13 - tekstilteknoloji_nisan_april_2015
P. 13

tekstilteknoloji_nisan_Tekstil Subat 4/3/15 4:04 PM Page 11%DĒDUêQê]ê KHGHIOH\LQ


doğru karar
Itema’yı ter cih etmek, sizi etmek, bașarıya götür ecek ilk doğru dır . Itema’da biz, tezgahlarımızı tasarlarken, yaratıcılığınızı Itema’da biz, tezgahlarımızı tasarlarken, yaratıcılığınızı serItema’da biz, tezgahlarımızı tasarlarken, yaratıcılığınızı -
best bırakabilmeniz için, her adımda inovasyon katıyoruz.best bırakabilmeniz için, her adımda inovasyon katıyoruz.best bırakabilmeniz için, her adımda inovasyon katıyoruz.
Itema dokuma makineleri, yüksek sürat ve hassasiyet, olaItema dokuma makineleri, yüksek sürat ve hassasiyet, ola
Itema dokuma makineleri, yüksek sürat ve hassasiyet, ola-
ğanüstü kumaș kalitesi ve en üst seviyede çok yönlülük ile Misyonumuz ancak sizlerin beklentilerini karșılayabildiğiMisyonumuz ancak sizlerin beklentilerini karșılayabildiğiMisyonumuz ancak sizlerin beklentilerini karșılayabildiği-
ğanüstü kumaș kalitesi ve en üst seviyede çok yönlülük ile ğanüstü kumaș kalitesi ve en üst seviyede çok yönlülük ile
yeni bir teknolojik mihenk tașı olușturuyor.yeni bir teknolojik mihenk tașı olușturuyor mizde tamamlanıyor.mizde tamamlanıyor
“İște Bu Yüzden İnanıyoruz”
“İște Bu Yüzden İnanıyoruz”


Rapierli
Projektil
Projektil
Rapierli Havajet Projektil
Havajet

l a t I y · S a l r e z t i w n d · C n i h a · H o n g K o n g · I n i d a · J a p n · Uap S A
w w w . eti. m a g r o u . p com
3 technologies, 1 brand, logies 1 brand brand c on a t ct e ma gr o up c . om
3 techno
ct it@
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18