Page 12 - tekstilteknoloji_nisan_april_2015
P. 12

tekstilteknoloji_nisan_Tekstil Subat 4/3/15 4:04 PM Page 10

GÜNDEM NEWS


miz PET cips ürünümüz sıfır metal içerir ve son 7 yıldır
Avrupaya yaptığımız en büyük ihraç kalemimiz bu ürün
gamında gelir. Markamız ile Turquality destek programı çer-
çevesinde endüstrimizde gururla liderliğimizi devam ettiri-
yoruz.

Sözünü ettiğiniz zararlı maddeleri ihtiva eden ham-
maddeler kullanıldığında sonuçları ne olabilir?
Toker Özcan: 2016 yılında 50. Yılını kutlayacak olan Sasa,
dünya çapında köklü her marka gibi varlığını yüzyıllar boyu
sürdürmeyi planlıyor. Bu süreçte Sasa markası bugün olduğu
gibi yarın da en önemli değeri olan “güven” algısını koruyor
olacak. Bu algıyı yönetirken kısa vadeli hesaplar ile gelecek-
te markamıza zarar yaratabilecek herhangibir faaliyette
bulunma lüksümüz yok. Son dönemlerde oldukça gündemde
olan zehirli ayakkabı örneğinden yola çıkarsak tüketicilerin
“Çin malıdır” algısı ile konuyu kapatmasından ziyade; sektör-
den, bizlerden, üretici firmalardan hep kalite talep edip bu
kalitenin peşinde olmalarını istiyoruz.
Çünkü tıpkı zehirli ayakkabı örneğinde olduğu gibi, hijyen
amaçlı kullandığınız ıslak mendil veya çocuk bezi örneklerin-
de de kaliteden ödün verilerek üretilen ürünler çocuklarımı-
zın ve bizlerin sağlığında yarın büyük sonuçlar doğurabilir.
Yanlış koşullarda üretilen hammadde ile üretilen ürünlerin;
çocuklarda hormonal bozukluklara, erişkinlerde göğüs kan-
serine,sperm üretiminde düşüş gibi sonuçlara yol açtığı
Harvard School of Public Health, Kurumsal sitesinde yayın-
lanan resmi rapor ile kanıtlanmıştır.

İçeriğinde zararlı madde bulunan bu hammaddeleri
engellemek için neler yapılabilir?
Toker Özcan: Başta tüketici beklentisi olmak üzere, uygu-
lamalarında da bizden ileride olan Avrupa bile bu konuda
yeterli tedbirleri alamıyor, ancak inceleme ve takip adımla-
rını asla atlamıyorlar. Bunun nedeni ise karşılarında hesap
soran tüketicilerin olması Türkiye bugün sanayide farkını
koyup ihracatta 500 milyarı hedeflerken aynı zamanda kali-
tede de farkını ortaya koymalıdır. Sistemin; kural koyucuların
Avrupa standartlarında üretim kuralı koyup bu kuralların
takibini sağlaması, tüketicinin ürünlerini bilinçli tercih etme-
si ve biz üreticilerin de kaliteden ödün vermeden üretim
yapıyor olması şeklinde çalışması gerekiyor.
Üretici olarak insana zarar vermeyen plastik yapmak için
yola çıktığınızda ARGE yaparsınız, çevreyi kirletmeyen ürün
yapayım dediğinizde, en iyi teknolojiyi alırsınız.

Hammadde ithalatında Türkiye’de bir engel, anti-
damping vb. uygulama yok mu?
Toker Özcan: TSE ile 2 yıldır devam ediyor. Devlet kurum-
ları bu konularda oldukça işbirliğine açık. Ancak bunun yanı
sıra gümrüklerde ithalat engelleri düştü ve antidumpingte
oranlar yine indi.

Hammaddesinde petrol olan ürünlerin insan sağlığı-
na uygunluğu nasıl mümkün olmaktadır?
Toker Özcan: Bunu basit olarak şu şekilde açıklayabiliriz;10 www.tekstilteknoloji.com.tr
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17