Page 8 - Tekstil Teknoloji
P. 8

chasing the second UV cot grinding carries on mélange, combed cotton Cots should enter steady mainte-
          machine. UV-302 grinds the cots in and beige yarn production under  nances in order to avoid any disrup-
          short staple ring spinning machines three roofs. Gülle Tekstil Spinning  tions in yarn manufacturing. We rely
          working with synthetic and blend  Mill Manager Timur Atik said they  on grinding in order to have smooth
          fiber, while it offers efficiency when  have been working with cot and  cot surfaces again, fibre rolling and
          used after cot grinding as well as 3  apron manufacturer, Asteks for 20  avoid yarn disengagements. We
          times more feeding and irradiation  years now and explained their invest- had used two grinding machines for
          compared to standard machines. ment process in grinding machine:  these reasons in 1990s, whereas we
                         “Formula 1 pilots periodically visit  needed a new one for our capaci-
          “FOR US, A COT IS AS MUCH   maintenance areas, namely pit stops, ty. Moreover, we had set a foreign
          CRUCIAL AS A TIRE IS FOR A  in order to have their tires replaced.  brand for the purchasing action.
          FORMULA 1 PILOT”       For a spinning mill, clean and reliable  We determined on the product after
          With a spindle ring production  cot means the same importance as  finding out ASTEKS, then-develop-
          capacity of 110.000, Gülle Tekstil  a new and durable tire is for a pilot.  ing product in this process. We
      GÜNDEM NEWS 6
     6


          teks’le işbirliğini ileriye taşıdı. Sentetik  yatırım sürecini şöyle anlattı; “Formula  yabancı markayı bile belirlemiştik. Bu
          ve karışım elyaflarla çalışan kısa elyaf  1 pilotları yarışta belli aralıklarla lastik- süreçte ASTEKS’in ürün geliştirdiğini
          iplik makinelerinde manşon taşlama  leri değiştirmek için pit denilen bakım  öğrenince ürünü bekledik. ITM 2016
          sonrası ihtiyacına yanıt veren UV-302, alanına girerler. Formula 1 pilotu için  fuarı sonrasında aldığımız 201 AF
          standart makinelere göre 3 kat fazla  yeni ve sağlam lastik neyse, bir iplik  manşon rektefiye makinesi beklentile-
          besleme ve ışınlama yapabiliyor. tesisi için temiz ve güvenilir manşon  rimizi karşılayarak bizleri memnun etti.”
                         odur. İplik üretiminde herhangi bir ak- Timur Atik yatırım sürecinde neden
          “FORMULA 1 PİLOTU İÇİN LASTİK sama olmaması için manşonların dü- yerli bir markayı tercih ettiklerine de
          NE KADAR ÖNEMLİYSE, MANŞON zenli olarak bakıma alınması gerekiyor. değindi. Türkiye’nin makine üretecek
          BİZİM İÇİN O KADAR ÖNEMLİDİR” Manşon yüzeylerinin tekrar pürüzsüz  insan kaynağına, bilgisine ve dene-
          110 bin iğ ring üretim kapasitesine  hale getirilmesi, elyaf sarması ve iplik  yimine sahip olduğunu belirten Atik;
          sahip olan Gülle Tekstil, melanj, penye kopuşarını engellemek için rektefiyeye “Tekstil tesisleri yoğun bir teknoloji
          ve ekru iplik üretimlerini üç çatı altında güveniyoruz. 90’lı yıllarda aldığımız  yatırımı yapıyor. Bunun belli bir bölü-
          yürütüyor. Manşon ve apron üreticisi  iki adet manşon rektefiye makineyi  münün yurtiçinden yerli kaynaklarla
          olarak Asteks’le 20 yıldır çalıştıklarını  bunun için kullanıyorduk ama kapasi- sağlanması ülkemiz ve sektörümüz
          söyleyen Gülle Tekstil İplikhane Müdü- temiz için yeni bir rektefiye makinesine için daha faydalıdır. Asteks’in geliştir-
          rü Timur Atik, rektefiye makinesiyle ilgili ihtiyaç duyduk, hatta satın alma için  diği manşon rektefiye makinelerinin
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13