Page 6 - Tekstil Teknoloji
P. 6

Turkey Wins With Asteks-Gülle


          Tekstil Cooperation          Asteks created a significant added-value to the industry in Turkey as
          the company developed ‘UV-302 Apron UV Machine’ via demand and
          cooperation from Gülle Tekstil. Asteks sold ‘201-AF Apron Grinding
          Machine’ to the company in 2016.

          Turkey’s leading apron and cot  vantages beyond their competitors.  to cooperate with Asteks for the
          manufacturer Asteks signed great  Gülle Tekstil operates in Çorlu with  UV cot machine it needed. UV-302
          achievements in terms of producing  an integrated structure that con- Cots UV Machine was developed by
          all required machine and measure- sists of yarn, weaving and finishing,  Asteks and shaped up by demand
          ment devices for a grinding depart- while the company elected Asteks  from Gülle Tekstil, while it started up
          ment via intense Research&Develop- solutions for cot grinding. After  successfully at Gülle Tekstil’s spin-
          ment studies. Following the studies  purchasing 201 AF (Automated  ning mill. Pleased with the machine’s
          since 2014, the developed cot  Feeding) model grinding machine  performance, Gülle Tekstil widened
          grinding machines are providing ad- last year, the company preferred  its cooperation with Asteks via pur-      GÜNDEM NEWS 4
     4          Asteks ve Gülle Tekstil İşbirliği ile

          Türkiye Kazandı
          Geçtiğimiz yıl Gülle Tekstil’e ‘201- AF Manşon Rektefiye Makinesi’ satışı gerçekleştiren
          Asteks, firmanın talebi ve işbirliği ile geliştirdiği ‘UV-302 Manşon UV Makinesi’ ile sektör
          ve Türkiye için önemli bir katma değer yarattı.

          Türkiye’nin en önemli apron ve manşon nin ötesinde avantajlar sunuyor.  kinesi için de Asteks ile çalıştı. Asteks
          üreticisi Asteks, yoğun Ar-Ge çalışma- İplik, örme ve terbiyeyi kapsayan  tarafından geliştirilen ve Gülle Teks-
          larıyla bir rektefiye dairesi için gerekli  entegre yapısıyla Çorlu’da faaliyetlerini  til’den gelen taleplerle son şeklini alan
          bütün makine ve ölçüm cihazlarını  sürdüren Gülle Tekstil, manşon rektefi- 302- UV manşon makinesi Gülle Tekstil
          üretme yolunda önemli başarılar elde  yesi için Asteks çözümlerini tercih etti.  iplikhanesinde büyük bir başarıyla dev-
          etti. 2014 yılında başlayan çalışmalar  Geçen yıl otomatik beslemeli 201- AF  reye alındı. Makinenin performansından
          sonucunda geliştirilen manşon rektefiye model manşon rektefiye makinesi alan  memnun kalan Gülle Tekstil, ikinci UV
          makineleri (manşon taşlama), rakipleri- firma, ihtiyaç duyduğu UV manşon ma- manşon makinesi daha alarak As-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11