Page 5 - Tekstil Teknoloji
P. 5

Textile Remains The

         Driving Force of

         The Export Industry


         Tekstil İhracatın Lokomotifi

         Olmaya Devam Ediyor


                                            Necip GÜNEY


         T  extile, which is the most traditional sector giving life to  E konomiye can veren en geleneksel sektör olan

                                 tekstil istihdamı ve piyasayı hareketli tutmaya
           the economy, still continues to maintain the dynamism
                                 devam ediyor. Hazır giyim ihracatının 2016 yılı ra-
           of the market. Ready-to-wear export figures, which
         amounted to 17 billion dollars in 2016 are expected to be  kamları 17 milyar dolarken bu rakamın 2017’de çok daha
         much higher in 2017. Manufacturers and agents we inter- fazla olması bekleniyor. Yılın ilk çeyreğinde görüştüğümüz
         viewed in the first quarter of the year report that the figures  üreticiler ve mümessiller geçen senenin tamamında
         that they achieved throughout the last year have been already  eriştikleri rakamlara 2017’nin ilk dört ayında yakaladıklarını
         caught up by them in the first four months of 2017. We  söylüyorlar. İTHİB’in nisan ayı verilerini baz alarak yaptığı
         have been informed by the İTHİB (Istanbul Textile and Raw  açıklamadan, tekstil ve hammadde ihracatının son 17
         Materials Exporters’ Association) on basis of the data as of  ayın zirvesine çıkarak 930 milyon dolarlık bir rakama
         April that textile and raw material export figures have reached  ulaştığını öğrendik. Yatırım haberleri de ardı ardına gel- 3
         a peak of $930 million for the last 17 months. News on  meye devam ediyor. İstihdamda, katma değerli ihracatta  BAŞYAZI VIEW
         investments have been coming one after another. The textile  Türkiye ekonomisinin yıldızlarından biri olan tekstil sektörü
         industry, which is among the leaders of Turkish economy in  Türkiye’ye her yıl ortalama 15 milyar dolar net döviz girdisi
         value added exports, provides an average of USD 15 billion  sağlıyor.
         net foreign exchange for Turkey every year. The rise which  Mart ayı ile başlayan yükseliş nisan ayında da devam
         started in March has also been in progress in April. It seems  ediyor. Bu ivme önümüzdeki aylarda da devam edeceğe
         that the rise will continue in the coming months. On the other  benziyor.
         hand, we are witnessing remarkable investments on technical  Diğer yandan teknik tekstillerle alakalı dünyada ve Türki-
         textiles across the world and in Turkey. Over 30 Turkish  ye’de ciddi yatırımların yapıldığına şahit oluyoruz. Nisan
         companies participated in the Index 2017 Expo in April,  ayında Index 2017 Fuarı’nda 30’ün üzerinde Türk firması
         including award - winning companies. With an occupancy  katılırken aralarında ödül alan firmalar da vardı. ITM 2018
         rate of 85% at ITM 2018 Expo, it can also be seen that there  Fuarı’nın da doluluk oranlarının %85’e ulaşmasıyla tekstil-
         has been a global movement in textile. Techtextile 2017,  de global bir hareketliliğin olduğunu görmek mümkün. Bu
         where technical textile will meet the Nonwoven industry, will  ay da diğer bir teknik tekstiller ve Nonwoven buluşması
         be organized this month. We are also offering you a special  olan Techtextile 2017 gerçekleşecek. Dergimizin bu
         section of Techtextile in this issue. We hope that you will also  sayısında da Techtextile özel bölümü hazırladık. Bununla
         enjoy reading the news of company partnerships, growing  beraber şirket ortaklıkları, büyüyen yatırımlar ve keyifle
         investments and interviews. We were actually planning to give  okuyacağınızı tahmin ettiğimiz röportajlar var.
         coverage of Germany under the topic of foreign countries  Her sayımızda yer vermeye çalıştığımız ülke dosyalarında
         which we include in every issue of our journal. We were  ise bu ay Almanya yer alacaktı. Avrupa’daki Paskalya ta-
         requested by VDMA to issue the section in November due  tilleri nedeniyle VDMA’nın bizlerden dosyayı Kasım ayında
         to the Easter holiday in Europe; so we will be presenting you  yapalım talebi doğrultusunda bu bölümü Kasım ayında
         the mentioned section in November. We apologize from our  sizlere sunmuş olacağız. Gecikmeden dolayı okuyucu-
         esteemed readers for the delay.      larımızdan özür dileriz. Önümüzdeki ay Belçika tekstil
         Next month we will be presenting the topic of Belgian textile  endüstrisini kapsamlı bir şekilde ele aldığımız dosya
         industry, of which we will be giving an extensive coverage. konumuzla sizlerle birlikte olacağız.

         We wish you a bright future...       Aydınlık yarınlar…
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10