Page 28 - Tekstil Teknoloji
P. 28

SPGPrints Attracts Attention


          of the Indonesian Market          Spgprints Showed Cost-Efficient, High-Performance Rotary Screen And
          Digital Textile Printing Solutions At Indo Intertex 2017.

          SPGPrints highlighted the long- Nutek Kawan Mas (Hall A, Stands  Screen® and RandomScreen®
          term savings and reliability of  63 / 130, 19-21 April, Jakarta  screens are capable of faster
          its reusable nickel rotary screen  International Expo, Kemayoran,  print speeds and achieve even
          printing solutions plus the high  Indonesia).        paste transfer with relatively low
          performance of its inkjet technol- SPGPrints offers a fully con- squeegee pressure, resulting in
          ogy for textile printing, at Indo  trollable, efficient rotary screen  improved paste yields.
          Intertex 2017. The company  process, with solutions cover- The NovaScreen, available in
          exhibited in conjunction with its  ing every step in the workflow.  mesh counts from 135 to 245
          regional distribution partner, PT.  The nickel electroformed Nova  holes per inch, combines high      GÜNDEM NEWS 26
     26

          SPGPrints, Endonezya Pazarında

          Dikkat Çekiyor          SPGPrints tasarruflu, yüksek performanslı rotasyon baskı ve dijital tekstil baskı
          çözümlerini Intertex 2017’de sundu.


          SPGPrints, tekrar kullanılabilir rotas- Expo, Kemayoran, Endonezya). edilmesi mümkün olmaktadır.
          yon baskı çözümlerinin uzun vadeli  SPGPrints, iş akışının her bir adı- İnç başına 135 ile 245 arası mesh
          tasarruf ve güvenilirliğinin yanı sıra  mını kapsayan çözümleriyle birlikte  sayısı olan NovaScreen, benzersiz
          tekstil baskıları için inkjet teknolo- tamamen kontrol edilebilir, verimli  mesh ve delik yapısı sayesinde,
          jisinin yüksek performansını, Indo  rotasyon baskı işlemi sunuyor. Nikel yüksek açık alan ile yüksek çözü-
          Intertex 2017’de ön plana çıkarttı.  alaşımlı NovaScreen ve Random- nürlüğü bir araya getiriyor.
                                 ®
          Şirket, bölgesel dağıtım ortağı PT.  Screen şablonlar ile daha düşük  RandomScreen, çarpışan desenle-
                            ®
          Nutek Kawan Mas ile birlikte sunum rakle basıncı ile patın daha kolay  rin sebep olabileceği moaireyi yok
          yaptı (Salon A, Stand 63 / 130,  geçişi sağlandığından,daha kaliteli  eden düzensiz bir delik dağılımı
          19-21 Nisan, Jakarta International  baskıların daha yüksek hızlarda elde sunuyor. 125 mesh ve 79µm delik
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33