Page 27 - Tekstil Teknoloji
P. 27

The devaluations, while making Egyptian goods theoret-
       ically more attractive in export markets, have also seri-
       ously impacted on the cost and accessibility to Egypt’s
       textile companies of new production technology from
       the major producers.
       The Swissmem symposium addressed this issue head-
       on, with direct offers of assistance in the key area of
       financing capital imports. Ernesto Maurer, Swissmem
       President, told the symposium: “Switzerland is ready
       to support Egypt in its striving to re-connect with the
       worldwide textile community.”
       He was referring to difficulties in accessing foreign
       exchange funds and the high costs associated with
       this, which have been a major obstacle to Egyptian
       companies seeking to renew their equipment and take
       up new technology. “Funds need to be created prior to
       new investments, and here the Swiss textile machinery
       companies can help,” he said.
       “Sometimes, it is also the case that service and upgrade
       of existing equipment can be easier to achieve than
       complete renewal.”
       Symposium participants heard a detailed explanation of
       export risk insurance and financing, presented by Fabi-
       an Brunschwiler, of SERV (Swiss Export Risk Insurance).
       His comments attracted significant attention, especially
       in relation to the assertion that Egypt was not yet mak-
       ing full use of the export finance facilities available from
       Switzerland. Swiss textile machinery producers enjoyed
       strong export sales to Egypt in the years up to 2013.
       tekstil sektöründe yeniden dirilişe geçmesi konusunda büyük bir  USTER TESTER 6
                                        ®
       potansiyele sahip olduğunun bilincindedir. Devalüasyonlar sayesinde
       Mısır ürünleri teorik olarak ihracat pazarlarında daha cazip hale gelmiş  Verilerin, kalite ve karlılığa yön verdiği
       olmakla birlikte büyük üreticilerden yeni üretim teknolojileri temin et- Total Testing Center™’a hoşgeldiniz
       mek isteyecek Mısırlı tekstil firmaları maliyet ve erişilebilirlik konusunda
       ciddi sıkıntılar ile karşı karıya kaldılar. Swissmem sempozyumunda,
                                     ®
       bu konu doğrudan ele alınmış olup, sermaye ithalatına yönelik kilit  USTER TESTER 6’daki yepyeni sensör teknolojisi,
       finansman sağlanması konusunda doğrudan destek verme teklifleri  inanılmaz hızlarda güvenirlik ve doğruluk konusunda her
                                   zamankinden daha büyük bir kapı açıyor. Test verileri,
       de sunuldu. Swissmem Başkanı, Ernesto Maurer sempozyumda  iplikçilere düşük maliyetli üretim ve güvence altına alınmış
       şöyle ifade etti: “İsviçre, dünya genelindeki tekstil topluluğu ile Mısır’ın  kalite seçenekleriyle tüm resmi göstermektedir.
       yeniden irtibat kurması hususunda yardımcı olmaya hazırız.” Döviz  ®
       fonuna erişim zorlukları ve bunlara ilişkin yüksek maliyetlere değinmiş- USTER TESTER 6’da entegre olan The Total Testing Center™,
                                   online verilerle laboratuvar testlerini birleştirerek, %100
       ti, zira bu gerçekler ekipmanını yenilemeyi ve yeni teknoloji edinmeyi  kalite kontrolü sağlar. Tüm iplik işletme proseslerini kapsar
       arzu eden Mısır’lı firmalar için büyük bir engel teşkil etmektedir.  ve sisteme bağlanan her cihazla birlikte opsiyonlarını
       “Yeni yatırımlar öncesinde fon yaratılması gerekmektedir ve bu bağ- genişletir. Verileri, karlı üretim ve kaliteli iplik için pratik
                                   seçeneklere dönüştüren benzersiz bir iş aracıdır.
       lamda İsviçre tekstil makineleri üreticileri destek sağlayabilirler,” dedi
       ve şöyle devam etti: “Bazen, tamamen yenilemek yerine mevcut  Yeni USTER TESTER 6, düzgünsüzlük testinde yeni küresel
                                       ®
       ekipmanın bakımının yapılması ve geliştirilmesi işi kolaylaştırabilir.” standartları ve gelecekteki fabrika yönetimi için başlangıç
       SERV’den (İsviçre İhracat Risk Sigortası) Fabian Brunschwiler, sem- noktasını belirler.
       pozyuma katılanlara ihracat risk sigortası ve finansman konularında
       ayrıntılı açıklamalarda bulunmuştur. Sunduğu açıklayıcı bilgiler, özel-
       likle İsviçre’nin vermeye hazır olduğu ihracat finansman imkânından
       Mısır’ın henüz tam olarak faydalanmadığı konusunda öne sürdüğü
       yorumları büyük ilgi görmüştür. 2013 yılına kadar İsviçre tekstil maki-
       neleri üreticileri Mısır’da büyük çapta ihracat satışları kaydetmişlerdir.  www.uster.com/tester                            UT6_Ad_TekstilTechnoloji_tr_100x297_RedDot.indd  1    31.05.2016  10:34:21
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32