Page 24 - Tekstil Teknoloji
P. 24

Rieter Opens Service Branch in


          Kahramanmaraş Turkey          Rieter’s mechanical and electronic services based on a long-standing
          expertise and the most important original parts are now locally available.

          Rieter will open a service branch  Istanbul and Adana, Turkey, with  industry in Turkey. More than 60% of
          in Kahramanmaraş, to support its  an even faster and better service.  the installed base of Rieter machines
          customers in the south east of Tur- Turkey is one of the key markets for  in Turkey is located within a radius of
          key, together with the long-standing textiles worldwide and Kahraman- around 200 kilometers. The name of
          sales agent Erbel A.S., based in  maraş is at the heart of the textile  the new service branch is Rieter Ltd.

      GÜNDEM NEWS 22
     22          Rieter Kahramanmaraş’ta Teknik


          Servis Şubesi Açıyor
          Rieter’in uzun yıllara dayanan uzman bilgi birikimi ile mekanik ve elektronik servis
          hizmetleri ve de en önemli orijinal yedek parçalar artık çok yakında.

          Rieter, Güneydoğu Anadolu’daki  en önemli tekstil pazarlarından biri olup;  ramanmaraş” adı altında tescil edilmiş
          müşterilerine, eskiden beri pazarlama ve Kahramanmaraş, Türk Tekstil Sanayii’nin olup, İstanbul’da yerleşik “Rieter Tekstil
          satış alanında iş ortağı olan, İstanbul ve  kalbinde yer almaktadır. Türkiye’de kuru- Makinaları Ticaret ve Servis Ltd. Genel
          Adana’da ofisleri bulunan Erbel A. Ş. ile  lu olan Rieter makine parkının %60’ın- Merkezi”’nin bir şubesidir.
          birlikte daha hızlı ve daha iyi hizmet ve  dan fazlası Kahramanmaraş merkez  Rieter, kısa elyaf eğirme sistemlerinde
          destek verebilmek için, 06 Nisan 2017  olmak üzere 200 kilometre çapındaki bir dünya çapında lider bir tedarikçidir.
          tarihinde Kahramanmaraş’ta bir Teknik  daire içinde faaliyet göstermektedir. Yeni Yönetim merkezi Winterthur (İsviçre)
          Servis Şubesi açıyor. Türkiye dünyadaki  teknik servis şubesi, “Rieter Ltd. Kah- kentinde bulunan şirketin, dünyada yay-
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29