Page 16 - Tekstil Teknoloji
P. 16

Index™17 Declared a


          Success by Both Exhibitors

          and Visitors Alike
          Index™17 came to a close with visitors and exhibitors both proclaiming it an
          all-round great success.

          The event, one of the most successful ‘global meeting point’ for the industry. with a larger portion of the industry
          ever global nonwovens exhibitions,  A total of 12,758 visitors made their  than ever before and avail of a wide
          ran from the 4th to the 7th of April  way through the doors of the exhibi- variety of presentations, demonstra-
          at Palexpo in Geneva. With world- tion centre (a rise of over 2% on the  tions and tutorials. Additionally, the
          wide representation from across the  2014 edition), eager to to see the 666 sector seminars on transportation,
          nonwovens and related industries,  exhibitors (an increase of over 13% In- medical and geotextile nonwoven
          displaying a diverse range of products dex 2014) from 41 countries in nearly  products were popular throughout
          and services, Index™ once again  24,000 m2 of stand space.  the exhibition, with several editions
          delivered on its promise to serve as a  Those in attendance could engage  offering standing room only.

      GÜNDEM NEWS 14
     14

          Index™17 Hem Katılımcılar


          hem de Ziyaretçiler Açısından


          Başarıyla Sonuçlandı
          Index™17 ziyaretçiler ve fuar sahiplerinin genel itibariyle oldukça başarılı olarak
          değerlendirmesi ile sona erdi.

          Küresel nonvowen fuarları içerisinde  noktası” olma vaadini bir kez daha  rüşme, çok çeşitli sunum, gösteri
          en başarılılarından biri olan bu et- gerçekleştirdi.    ve eğitimi deneyimleme fırsatını
          kinlik 4 – 7 Nisan tarihleri arasında  Toplamda 12,758 ziyaretçi nere- yakaladı. Ek olarak ulaşım, medikal
          Cenova’da bulunan Plaexpo’da  deyse 24.000 m bir stant alanında ve geotekstil nonwoven ürünlerine
                                2
          düzenlendi.          41 ülkeden gelen 666 fuar sahibini yönelik bazı versiyonları yalnızca
          Nonvowen ve ilgili endüstriler  (Index 2014’e oranla %13’ten fazla ayakta duracak yer sunan sektör
          boyunca dünya çapında temsi-  bir artış ile) görmek arzusu ile fuar  seminerleri de fuar boyunca popü-
          le sahip ve çok çeşitli ürün ve  alanının kapılarından geçti. lerliğini korudu.
          hizmetler sergileyen bu Index™  Katılımcılar her zamankinden çok  Glatfelter’den (ve EDANA’nın Baş-
          fuarı, endüstrinin “küresel buluşma  daha fazla sayıda endüstri ile gö- kanı da olan) Martin Rapp: “Her
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21