Page 6 - Tekstil Teknoloji
P. 6

4   NEWS GÜNDEM
         A First in the ITM 2020: Denim


         Technologies Special Section         The ITM (International Textile Machinery) Exhibition, which is organized every two years,
         offers economic advantages to the textile industry as well as providing great benefits
         to its participating companies and visitors in terms of innovative ideas and new col-
         laborations. The ITM Exhibition, which globally demonstrated its success, took a step
         forward and led the way by opening the Denim Technologies Special Section this year.

         Denim, with its comfort and practicality,  of the textile companies in Turkey in  which was established for the first time
         is one of the indispensable products of  production and marketing and their prox- as an additional hall, is making itself ready
         wardrobes and receives demands from  imity to European countries is considered to welcome denim, fabric and ready-
         all segments including youngsters and  as a geographical advantage. The fact  made garment manufacturers. It offers
         older people with the uprising trend of  that the ITM exhibitions are organized  a great occasion for the visitors that
         sportswear in recent years. Denim that  in Istanbul connecting the east and the  the manufacturers will be exhibiting the
         is considered as one of the timeless  west backs up this advantage. latest technological innovations in denim
         products of the fashion world, effectuates Because of reaching the occupancy limit production in this specialized hall from
         a considerable economy from manufac- in all halls of the ITM 2020 Exhibition, the  the machinery related to the sector to the
         turing to retail on this day. The success  "Denim Technologies Special Section",  dyes used in the production.


         ITM 2020’de Bir İlk: Denim


         Teknolojileri Özel Bölümü


         Her iki yılda bir gerçekleşen ITM (Uluslararası Tekstil Makineleri) fuarı, tekstil sektörüne ekonomik
         yararlar sağlamasının yanı sıra, yenilikçi fikirler ve yeni iş birlikleri açısından katılımcıları ile
         ziyaretçilerine büyük avantajlar sunuyor. Başarısını tüm dünyaya ispatlayan ITM fuarı, bu yıl bir
         ilke daha imza atarak Denim Teknolojileri Özel Bölümü’nü açtı.

         Rahatlığı ve pratikliğiyle dolapların vaz- Türkiye'deki firmaların, üretim ve pazarla- ulaşılması ile birlikte ilave salon olarak ilk kez
         geçilmez ürünlerinden olan denim, son  madaki başarısı ve Avrupa'ya yakınlığını,  kurulan ‘Denim Teknolojileri Özel Bölümü’,
         yıllarda artan spor giyim trendiyle genç, yaşlı coğrafi bir avantaj olarak değerlendiriliyor.  denim, kumaş ve konfeksiyon üreticilerini
         demeden her kesimden talep görüyor.  ITM fuarlarının, doğu ile batıyı birbirine  ağırlamaya hazırlanıyor. Üreticilerin, sektöre
         Moda dünyasının zamansız ürünlerinden  bağlayan İstanbul’da yapılıyor olması ise  yönelik makinelerden boyalara kadar denim
         biri haline gelen denim, bugün üretimden  bu avantajı daha da destekliyor. ITM 2020  üretimlerinde gerçekleştirilen son teknolojik
         perakendeye önemli bir ekonomi yaratıyor.  Fuarı’nın tüm salonlarında doluluk sınırına  yeniliklerini, ihtisas salonunda sergileyecek.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11