Page 5 - Tekstil Teknoloji
P. 5

BAŞYAZI VIEW     3


               1 Million Employment in

                    Textile: A Pleasing

        Development for the Industry                     1 Milyon İstihdam


            Tekstil Sektörümüz Adına

                Sevindirici Bir Gelişme


                                              Necip GÜNEY
       T  urkey made a favorable start to 2020 by overcoming  T ürkiye; ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret

                                   savaşları, Brexit süreci, Çin’in Wuhan şehrinde
         all the obstacles that the global trade is facing such as
                                   başlayan ve 30’dan fazla ülkeye yayılan koronavirüs
         trade conflicts between the USA and China, the Brexit
       process, the coronavirus outbreak that started in Wuhan city of  salgını gibi küresel ticaretin tüm engellerini aşarak 2020
       China and spread to more than 30 countries. Turkey, realizing  yılına pozitif bir başlangıç yaptı. Cumhuriyet tarihinin
       the highest January-month exports in the history of the Repub- en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştiren Türkiye’nin
       lic, accomplished 14 billion 765 million dollars’ worth of exports  Ocak ayında ihracatı, yüzde 6,1 artış ile 14 milyar
       with a 6.1 percent increase. Turkey's entrance to a positive  765 milyon dolar oldu. Türkiye ekonomisinin 2019'un
       growth trend from the beginning of the third quarter of 2019 and  üçüncü çeyreğinden itibaren pozitif büyüme trendine
       the acceleration of the wheels of the economy, seems to have  girmesi ve ekonominin çarklarının hızlanması ithalat
       been reflected in the export figures. The import volume, based  rakamlarına da yansımış gözüküyor. İthalat hacmi,
       on the favorable developments in Turkey's economy, occurred  Türkiye ekonomisindeki hareketlenmeye bağlı olarak,
       as 19.2 billion dollars, with an increase of 19 percent compared  geçen yılın ocak ayına göre yüzde 19 artarak 19,2 milyar
       to January of last year.              dolar olarak gerçekleşti.
       Another gladsome news about the textile sector was announ- Tekstil sektörüyle ilgili sevindiren bir haberde Ticaret
       ced by the Minister of Trade, Ruhsar Pekcan. Pekcan expres- Bakanı Ruhsar Pekcan’dan geldi. Hazır giyim ve tekstil
       sed that the employment amount in the ready-to-wear garment  sektöründe istihdamın 1 milyon kişiyi aştığını söyleyen
       and textile sector has exceeded 1 million people, and said that  Pekcan, “El birliğiyle çalışarak bu rakamı katlayacağımıza
       ‘‘I believe that we will increase this number by working in hand  inanıyorum.” dedi. Türkiye ihracatının lokomotifi olan
       in hand.’’ The textile industry, which is the locomotive of Turkey's  tekstil sektörü, aynı zamanda katma değer üreten
       exports, is also an innovative sector that generates added  yenilikçi bir sektör. Yetişmiş insan gücümüz, rekabet
       value. I consider that we will sustain to improve our position in  avantajımız, coğrafi konumumuz, hızlı ve esnek üretim
       the market with our trained labor force, competitive advantage,  ve tedarik kabiliyetimizle pazardaki gücümüzü arttırarak
       geographical location, rapid and flexible production and supply  devam ettireceğimizi düşünüyorum.
       abilities. In the meantime, Tüyap Congress and Exhibition Center  Bu arada Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi geçtiğimiz hafta
       hosted an important exhibition last week. International Istanbul  önemli bir fuara ev sahipliği yaptı. 17. kez kapılarını açan
       Yarn Exhibition, which was organized for the 17th time, brought  Uluslararası İstanbul İplik Fuarı, küresel boyutta yerli
       together a large number of domestic and international participa- ve yabancı çok sayıda katılımcı ve ziyaretçiyi bir araya
       ting companies and visitors on a global scale. Turkey, which is  getirdi. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, seyahat
       among the countries that is most reliable to travel, according to  edilecek en güvenilir ülkeler arasında Türkiye’nin yer
       World Health Organization data, possesses advantages for the  alıyor olması ülkemizde gerçekleştirilen fuarlara yönelik
       trade exhibitions organized in our country. Turkey, located in a  de avantajlar sunuyor. Pek çok Avrupa ülkesine kısa
       close proximity from many European countries and which is a  mesafede yer alan Türkiye’nin, hastalıklar açısından da
       reliable country in terms of diseases, allowed people from many  güvenilir bir ülke olması; dünyanın birçok bölgesinden
       parts of the world to travel to our country with peace of mind.  insanların, gönül rahatlığı ile ülkemize gelmesine olanak
       The arrival of procurement delegations from 17 countries, par- sağladı. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı’na, 17 ülkeden
       ticipating companies and visitors from many parts of the world  alım heyetlerinin, dünyanın birçok bölgesinden de
       proved this aspect in the International Istanbul Yarn Exhibition. katılımcı ve ziyaretçilerin gelmesi bunu kanıtladı.
       Moreover, in our exclusive country section this month, we  Ayrıca; bu ayki ülke özel bölümümüzde ise Almanya
       ground out a comprehensive file for the German textile industry.  tekstil sektörüne yönelik kapsamlı bir dosya kaleme
       In the file, where several special interviews with Germany's  aldık. Almanya’nın lider tekstil makine üreticileriyle
       leading textile machinery manufacturers were published, we also  gerçekleştirdiğimiz özel röportajları yayınladığımız
       included important news regarding the companies.  dosyada, firmalarla ilgili önemli haberlere de yer verdik.
       I am hoping that you will enjoy our March issue, which we sha- Sektörümüzde yaşanan önemli gelişmeleri ve
       red the important developments and innovations in our industry  yenilikleri sizlerle paylaştığımız Mart sayımızı beğenerek
       with you.                     okuyacağınızı umuyorum.

       See you in the next month's issue; enjoy reading... Önümüzdeki ay görüşmek üzere; keyifli okumalar…
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10