Page 10 - Tekstil Teknoloji
P. 10

8   NEWS GÜNDEM
         Employment Exceeds 1 Million In


         Textile Sector         ‘‘Employment in the ready-to-wear garment and textile industry has
         exceeded 1 million people. This is the first time we have accomplished it.
         The exact number in total is 1 million 67 thousand 23 people’’ said Ruhsar
         Pekcan, the Minister of Trade.

         Ruhsar Pekcan, speaking at the Ready- ing the employment figures of the sector,  industry has a subsidiary industry, logistics
         to-Wear Garment, Textile, Leather and  explained the following Employment in the services, and retailers to double this
         Carpet Sectors Workshop hosted by the  ready-to-wear garment and textile sectors employment amount in no time. Pekcan,
         Istanbul Textile and Apparel Exporters As- has exceeded 1 million people. We are  stating that the textile sector is one of the
         sociations (ITKIB), said that they will listen  accomplishing this for the first time in our  leading sectors that positively supports
         to the needs, demands, and suggestions  history. The exact number in total is 1 mil- Turkey's exports, continued as the follow-
         of the representatives of the industry  lion 67 thousand 23 people. I believe that  ing: ‘‘In fact, in some of our provinces, with
         and make assessments together and  we will increase this number even more  respect to industrial production, the textile
         constitute a road map. Pekcan, announc- by collaborating together. Of course, the  sector is the leading sector. It is also an         Ruhsar Pekcan, Minister of Trade / Ticaret Bakanı
         Tekstil Sektöründe İstihdam

         1 Milyonu Aştı
         Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hazır giyim ve tekstil sektöründe istihdam 1 milyon kişiyi
         aştı. Bunu ilk defa sağlıyoruz. Tam rakam olarak 1 milyon 67 bin 23 kişi oldu." dedi.
         İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracat- Bunu ilk defa sağlıyoruz. Tam rakam  rinde tekstil sektörü lider sektörlerimiz
         çıları Birlikleri'nin (İTKİB) ev sahipliğinde olarak 1 milyon 67 bin 23 kişi olmuş.  konumunda. Aynı zamanda katma
         düzenlenen Hazır Giyim, Tekstil, Deri  El birliğiyle çalışarak bunu katlayacağı- değer üreten yenilikçi bir sektör.
         ve Halı Sektörleri Çalıştayı'nda konu- mıza inanıyorum, tabi ki sektörün yan  Dolayısıyla Türkiye ekonomisine bütün
         şan Pekcan, sektörün ihtiyaçlarını ta- sanayisi var, lojistiği var, perakendecisi dünyadaki korumacılık önlemlerine
         leplerini, önerilerini dinleyerek beraber  var bunu zaten ikiye katlar." açıklama- rağmen sektörümüz kendi iç dina-
         değerlendirmelerde bulunacaklarını ve  sında bulundu.    mikleri ile yenilikçi markaya tasarıma
         yol haritası oluşturacaklarını söyledi. Tekstil sektörünün Türkiye ihracatının  verdiği önemle pazarda tutunabilme
         Sektörün istihdam rakamını açıklayan  lokomotif sektöründen birisi olduğunu  ve pazarını artırabilme başarısını
         Pekcan, "Hazır giyim ve tekstil sek- dile getiren Pekcan, şunları kaydetti: gösterebilmiş bir sektör. Bizim ülke
         töründe istihdam 1 milyon kişiyi aştı.  "Hatta bazı illerimizde sanayi üretimle- olarak en büyük avantajımız yetişmiş
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15