Page 6 - Tekstil Teknoloji
P. 6

The Target is 30 Billion US


          Dollars at “Ufuk 2030”          Remarking that they have determined 4 strategic targets that will bring
          the ready-to-wear garment industry to the future with the study of “Ufuk
          2030”, President of TGSD Şeref Fayat: “We reset the course of the ready-
          to-wear sector, and focused on the target of 30 billion US dollars in the
          domestic market and export”.
          Reporting that the ready-to-wear  Fayat also stated that if this refer- the share of Turkey in this trade
          expenses in Turkish domestic mar- ence scenario is taken as the basis,  will increase to 5 percent, and our
          ket is expected to grow 4 percent  the ready-to-wear garment indus- ready-to-wear export will reach to
          until 2023, Şeref Fayat said “If this  try’s export will be around 25 billion  30,8 billion dollars”.
          rate can be achieved, our domestic  dollars in 2023. Explaining that  Association of Turkish Clothing
          market consumption will increase  according to the optimistic scenario,  Industrialists (TGSD) set a course for
          to 26,4 billion dollars in 2023. If we  the world trade of ready-to-wear  the ready-to-wear industry, which
          achieve a 6 percent growth, we  industry will grow 4 percent each  leads the country’s economy in em-
          will exceed even 30 billion dollars”.  year, Fayat said “In this situation,  ployment, net export and added-val-


      GÜNDEM NEWS 4
     4
          “Ufuk 2030”da Hedef


          30 Milyar Dolar          “Ufuk 2030” çalışmasıyla hazır giyim sektörünü geleceğe taşıyacak
          4 stratejik hedef belirlediklerini bildiren TGSD Başkanı Şeref Fayat:
          “Hazır giyimin rotasını yeniden çizip, iç pazar ve ihracatta 30’ar milyar
          dolara odaklandık.”

          Türkiye iç pazarında hazır giyim  yükselecek. Eğer %6’lık büyümeyi  ifade etti. İyimser senaryoya göre
          harcamalarının 2023’e kadar her yıl  yakalayabilirsek 30 milyar doların  ise dünya hazır giyim ticaretinin her
          ortalama %4 büyüyeceğinin tah- da üzerine çıkacağız” dedi. Fayat,  yıl %4 büyüyeceğini anlatan Fayat,
          min edildiğini bildiren Şeref Fayat,  referans senaryonun esas alınması  “Bu durumda Türkiye’nin bu ticaretten
          “Bu oran gerçekleşirse 2023’te iç  halinde hazır giyim ihracatının 2023’te  aldığı pay %5’e çıkacak, hazır giyim
          pazar tüketimi 26,4 milyar dolara  25 milyar dolar civarında olacağını  ihracatımız 30,8 milyar dolara ulaşa-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11