Page 5 - Tekstil Teknoloji
P. 5

Good News Coming from

         Textile in The First Quarter


         İlk Çeyrekte Tekstilden İyi

         Haberler Geliyor


                                            Necip GÜNEY


         T  he first quarter in the textile sector, which will  B ir milyar Dolarlık yatırımla bir milyon kişiden

           bring life to the economy with the promise of
                                 fazla istihdam sağlama hedefiyle ekonomi-
                                 ye can verecek olan tekstil sektöründe ilk
           contributing employment for more than one
         million people via a billion dollar investment, brings  çeyrekte güzel haberler alıyoruz. İhracat rakamları
         us good news. The export figures follow a course  hedeflenenin üzerinde seyrediyor. 2016 yılından
         higher than targeted. With the actualization of the  ertelenen yatırımların da gerçekleşmeye başlama-
         investments postponed from the year 2016, the textile  sıyla tekstil 2017 yılında yüz güldüreceğe benzi-
         seems to be blissful for the year 2017. The periods  yor. 2017 ve 2018 yılı küresel krizlerin ardından
         of the rising markets after several crisis are the years  yükselişe geçen piyasaların periyodik dönemi.
         2017 and 2018. In that sense, it seems that the textile  Bu anlamda dünyada tekstil sektörü özellikle de
         sector in the world will have especially very active two  bu iki yıl oldukça hareketli geçeceğe benziyor.  3
         years. Turkey is in the world’s center in terms of both  Türkiye de gerek coğrafi gerekse spesifik yetkin- BAŞYAZI VIEW
         geographical and specific competences. There was a  likleri açısından dünyanın merkezi konumunda.
         truth learned by the markets as a result of the crisis in  2008 krizi ile birlikte piyasaların öğrendiği bir
         2008. The textile and ready-made garment purchas- gerçek vardı. Tekstil ve konfeksiyon alıcıları stoka
         ers’ orders aimed at the stocks turned towards the  yönelik siparişlerin yerini belli modellerin adetli
         number of orders of certain models that were delivered  siparişlerini ivedilikle teslimatına yönelik siparişlere
         immediately. At exact that point, there seems to be no  bıraktı. İşte tam da bu noktada Türkiye ile rekabet
         other country that can compete against Turkey. Both  edebilecek başka bir ülke görünmüyor. Zira gerek
         its closeness to Europe and the success in boutique  Avrupa’ya yakınlığı gerekse butik üretimdeki başa-
         production bring Turkish textile producers to the fore- rısı Türk tekstil üreticilerini diğer ülkelere oranla bir
         front in comparison to the other countries. Turkey has  adım öne çıkarıyor. Türkiye kalitesi ve hızlı sipariş
         proven itself via its quality and fast order delivery; of  teslimiyle rüştünü ispatlamış bir ülke; tabii bir de
         course there is an undeniable contribution of the ITM  ITM Fuarları gerçeği var. Tekstil teknolojilerinin
         Fairs. The occupancy rate of the yarn and knit product  dünya buluşması olan ITM’in, 2018’deki şovunda
         halls in ITM’s expo of 2018, which is the meeting point  şimdiden iplik ve örgü salonlarında doluluk oranı
         of the world’s textile technologies, has already reached  %100’ü buldu. Diğer salonlar da hızla dolmaya
         100%. Other halls continue to be filled up in fast pace  devam ediyor. ITM 2018’in satışlarının şimdiden
         as well. The fact that the sales of ITM 2018 have al- bu seviyeye ulaşması önümüzdeki günlerin ne
         ready reached this level is an indicator of how lively the  denli hareketli geçeceğinin bir göstergesi.
         upcoming days will be. Along with that, in this issue  Bununla beraber bu sayımızda Fransız tekstil
         we also covered the French textile machinery industry  makine endüstrisini özel bölümümüzde ele aldık.
         as our special section. We included the technological  Fransa’nın önemli tekstil teknoloji üretici firmaları-
         and innovative works of the significant textile produc- nın teknolojik ve inovatif çalışmalarına yer verdik.
         ing companies of France. The upcoming issue we are  Keyifle okuyacağınızı umduğumuz dosyamızın
         hoping for you to read with delight will be hosting Swit- önümüzdeki sayıdaki konuk ülkesi de İsviçre ola-
         zerland. We will continue analyzing the textile industry  cak. Her sayımızda bir ülkenin tekstil endüstrisini
         of a country in every issue.        incelemeye devam edeceğiz.
         Enjoying reading are magazines…      Keyifli okumalar…
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10