Page 38 - Tekstil Teknoloji
P. 38

process fabrics in the range from  different kinds of materials with using  apparatus for various blends,  lupamat_anbarapor_dergisi_tekstil_ilani.pdf  1  20/07/15  17:11
          70 g/m up to 2300 g/m in weight  different suitable carrier such as  material and structures. The dryer
          by choosing the right nozzle say.  bobbins packages, muffs, beams,  has been constructed according
          Machine is available in various  loose material, tops etc. to the most recent technical
          capacities starting from 25 Kg up              knowledge and guarantees an
          to 2000 Kg on both high and low  DMS10 DIL-CUT OPEN WIDTH  optimal treatment of yarn with
          temperature design.      SLITTING & SQUEEZING     a minimum consumption of
          Machine`s body and all wetted parts  MACHINE        energy. Depending on the textile
          made of highly corrosion resisted  Is for the pre-squeezing off fabrics  goods processed, drying time is
          stainless steel AISI 316 L, in ac- in the form of tube wet and dry, to  around 1-2 hours. Temperatures
          cordance with American ASME and  bring to open width and homogen  up to 130 °C can be reached
          European (CE) norms.      squeezing and stacking of the pad- on the rapid dryer. The excess
                         ding mangle later.      pressure which is produced by
          DMS04 DIL-YARN HT YARN     Is suitable to widen fabrics in the  adding air pressure, amounts to
          DYING MACHINE         form of rope wet or dry with the as- 5 bar. Heating and cooling heat
          HT Yarn Dyeing Machine is designed  sistance of a scrambler, homogenic  exchangers are attached to the
          base on the latest technical and  squeezing and stacking.  machine.
          technological improvements regard
          to; liquor flow, liquor circulation and  DMS14 DIL-YARN HT DYEING  DMS06 DIL-HYDRO BALLOON
          maximum efficiency. Machine can  MACHINE           HYDROEXTRACTOR
          be used for the processing of many  The pressure dryer is a drying  is designed to de-twist wet tubular

      GÜNDEM NEWS 36
     36           DMS04


          teknolojik gelişmeler ile donatılmıştır. DMS04 DIL-YARN HT İPLİK  ve istiflenmesi için; açık en halat
          DMS 11 HT JUMBO 70 gr/m    BOYAMA MAKİNESİ        halindeki kumaşların ise ıslak ve kuru
          ile 2300 gr/m arasındaki çeşitli  HT iplik Boyama Makinesi, sıvı akışı,  olarak çırpıcı yardımı ile açılması,
          ağırlıklardaki kumaşları farklı düze  sıvı sirkülasyonu ve maksimum  enzim yıkanması, homojen sıkılması ve
          seçimleri ile boyamak için son  verimlilik açısından en son teknik ve  istiflenmesine uygundur.
          derecede uygundur.       teknolojik gelişmelere göre dizayn
          Hem düşük hem de yüksek    edilmiştir. Uygun portmantiyerle  DMS14 DIL-RD HT RAPID DRYER
          sıcaklıklar için 25 Kg`dan   sentetik ve doğal elyaf, bobin ve çile  MAKİNESİ
          başlayıp 2000 Kg`a kadar değişik  boyamak mümkündür.    DMS 14 Bobin Kurutma makinesi,
          kapasitelerde üretilebilir. Makine              günümüz şartlarına göre her türlü
          gövdesi ve sıvı banyosu ile temas  DMS10 DIL-CUT AÇIK EN KESME  bobini, boya makinesinden sonra aynı
          halindeki tüm parçalar, paslanmaya  VE SIKMA MAKİNESİ    taşıyıcıları kullanarak, ek bir santrafüj
          karşı yüksek direnci olan AISI 316L  Bu makine, tüp halindeki kumaşların  makinesine ihtiyaç duymadan ve
          kalite paslanmaz çelikten Amerikan  ıslak ve kuru formda ön sıkılması,  bobin ön sıkma işlemi ile bobinlerin
          ASME ve Avrupa CE normlarına  kesilerek acık en halinde enzim  formunu bozmadan iç ve dış nem
          göre imal edilmektedir.    yıkanması, fularda homojen sıkılması  farkı olmaksızın sıkmak ve kurutmak
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43