Page 36 - Tekstil Teknoloji
P. 36

The Dyeing Machine of DMS Dilmenler


          Makine Has Attracted Attention          DMS Dilmenler Makine and Tekstil San. Tic. A.Ş., company has been involved
          in the field of fabric, yarn dyeing and production of all kinds of textile
          finishing machines such as drying machines for 30 years, the company
          produces dye machines that are suitable and comply to all demands.

          DMS Dilmenler Makine ve Tekstil San.  The company also produces dye  fabric made of natural, synthetic and
          Tic. A.Ş., company has developed  machines that are suitable and comply  their blends such as open width knit-
          high level technologies such as wet  with all demands, a list of some of  ted cotton and cotton lycra, viscouse
          finishing, continuous washing lines,  these machines manufactured by DMS and viscouse lycra and all kind of
          rotating printing machines thanks to its  Dilmenler Makine are given below: towell fabric and bathmad etc.
          R&D activities in recent years.® The said           DMS 11 JUMBO (RDS) presents the
          company is also actively involved in  DMS 11 DIL-DYE JUMBO HT  latest technieal achievement on dye-
          the field of fabric and yarn dyeing and  DYEING MACHINE    ing both knitted and woven fabrics to
          production of all kinds of textile finishing HT Jumbo is designed and manufac- produce high quality level materials at
          machines such as drying machines for  tured with the latest high technology  a compatible cost.
          30 years.           for dyeing any kind of open width  DMS 11 HT JUMBO is able to

      GÜNDEM NEWS 34
     34


           DMS11
          DMS Dilmenler Makine, Boyama


          Makineleriyle Dikkat Çekiyor          Kumaş, iplik boyama ve kurutma gibi her türlü tekstil terbiye makinaları üretim
          alanında 30 yıldan bu yana faaliyet gösteren DMS Dilmenler Makine ve Tekstil
          San. Tic. A.Ş., her ihtiyaca uygun nitelikte boya makineleri üretiyor.


          Son yıllarda gerçekleştirdiği Ar-Ge  makineleri üreten DMS Dilmenler  edilmiş ve üretilmiştir. Bu kumaşlara
          çalışmalarıyla yaş terbiye, kontinü  Makine tarafından üretimi yapılan boya  örnek olarak; açık en örme, pamuk
          yıkama hattı hatta rotasyon baskı  makinelerinden bazıları şöyle: ve pamuk elastan karışımları, viskon
          makinesi gibi yüksek teknolojiler de             ve viskon elastan karışımları ile her
          geliştiren DMS Dilmenler Makine ve  DMS11 DIL-DYE JUMBO HT  türlü havlu ve paspas tipi kumaşlar
          Tekstil San. Tic. A.Ş., kumaş, iplik  KUMAŞ BOYAMA MAKİNESİ sayılabilir.
          boyama ve kurutma gibi her türlü tekstil  HT Jumbo, en son teknoloji göz  DMS 11 JUMBO (RDS), rekabet
          terbiye makinaları üretim alanında  önünde tutularak, her türlü doğal,  edilebilir maliyetlerle hem örme
          30 yıldan bu yana faaliyet gösteriyor.  sentetik ve karışım kumaşları en iyi  hem de dokuma kumaşları yüksek
          Her ihtiyaca uygun nitelikte boya  şekilde açık en boyamak için dizayn  kalitede boyamak için en son
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41