Page 28 - Tekstil Teknoloji
P. 28

Tekboy Tekstil Prefers Javelin          Tekboy Tekstil takes first step into high-volume digital textile production with
          SPGPrints’ JAVELIN printer.
                     ®

          SPGPrints announces that Tekboy  bul and Lüleburgaz, where the  to the substrate. The 4mm dis-
          Tekstil, of Istanbul, Turkey, has  JAVELIN has been installed. The  tance from print head to substrate
          installed a JAVELIN digital printer  JAVELIN printer is Tekboy’s first  eliminates head damage and
                  ®
          to supplement production capac- high-volume digital machine in- is ideal for printing the knitted
          ity, and meet increased demand  vestment, complementing a large  fabrics produced by Tekboy. The
          for shorter-runs, rapid turna- number of conventional printing  precision of JAVELIN’s ink delivery
          rounds and on-demand sample  lines that have met the company’s  system provides the repeatable
          production. Established in 1981,  output requirements until now.  and consistent quality that will en-
          Tekboy is one of the country’s  The JAVELIN printer uses Archer ®  able Tekboy to meet the demand
          leading suppliers and has dyeing  technology which enables the  for frequently changing designs
          and printing facilities in Istan- firing of variable drops (2pL-10pL)  with lead-times often measured
      GÜNDEM NEWS 26
     26


          Tekboy Tekstil Javelin’i Tercih Etti
          Tekboy Tekstil yüksek kapasiteli dijital baskının ilk adımı olan yatırımında,
          SPGPrints’in JAVELIN baskı makinesini tercih etti.
                     ®
          SPGPrints, Lüleburgaz’da üretim  makinelerinden oluşan mevcut baskı  JAVELIN boyalarının hassasiyeti
          yapan Tekboy Tekstil’in, müşterilerinin  tesislerine ilave ettiği ilk yüksek kapa- sayesinde, normalde imalatı çok
          kısa metraj baskıda artan talep ve  siteli dijital baskı makinesidir. JAVELIN  uzun sürecek, sık değişen desen
          yüksek kalite beklentilerine, üretim hat- baskı makinesi, mamüle değişik  siparişlerinin tutarlı ve tekrar edilebilen
          tına yeni kattığı JAVELIN dijital baskı  büyüklüklerdeki damlaları (2pL-10pL)  üst kalitede müşterilere sunulmasına
                   ®
          makinesi ile yanıt vereceğini duyurdu.  atmasını sağlayan Archer teknolojisi- olanak sağlanmaktadır.
                                  ®
          JAVELIN baskı makinesinin kurulduğu  ne sahiptir. Ağırlıklı örme kumaş baskısı  Buna ilave olarak Tekboy, müşteri-
          Tekboy Tekstil firması, 1981 yılından  yapan Tekboy’un üretimi esnasında  lerinin genelde 10 metre gibi olan
          beri tekstil boya ve baskı alanında  baskı kafalarının, kumaşa 4 mm  numune çalışmalarını en hızlı ve
          faaliyet gösteren önemli firmalardan  uzaklıkta durması sayesinde kumaş  ekonomik şekilde sunarak yeni ürün
          birisidir. JAVELIN, Tekboy firmasının  çarpması ile baskı kafası hasar alması  geliştirme taleplerine en hızlı şekilde
          Lüleburgaz’da kurulu rotasyon baskı  önlenmektedir.     yanıt verebilmektedir.
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33