Page 21 - Tekstil Teknoloji
P. 21

large post-treatment equipment is not required. These inks,
       which consist of solvent, pigment and binder agent, are fixed
       through heat without impairing the breathability and water
       absorbency of the fabric. The result is beautiful printing on
       cotton and hemp materials and is recommended for interior
       fabrics, T-shirts and various other apparel applications.
       • Sublimation dye ink Sb420 is specifically designed for use
       with pre-treated fabrics, especially polyester. The colour
       is fixed using heat after printing. Printing on polyester with
       these inks delivers excellent colour accuracy and reproduci-
       bility.
       •The Tx300P-1800 printer can print directly onto almost any
       type of natural or man-made fabric and is ideally suited for
       thick and woven textiles.
       Its combination of an affordable price, speed and high quality
       make it perfect for producing short runs or samples of cus-
       tomised and other designs.
       • The Tx300P-1800B printer uses an innovative automated
       belt-fed conveyance system that is particularly effective when
       printing on modern stretchable materials. It prints to a broad
       range of natural and man-made fabrics and is ideal for the
       production of fashion, clothing and soft furnishing materials.
       The hybrid ink system for the Tx300P-1800 and Tx300P-
       1800B direct-to-textile printers will be commercially available
       in the summer of 2017.       çeşitli giyim uygulamaları için tavsiye edilmektedir.        CROCOdoff –
       • Süblimasyon boya mürekkebi Sb420 ön işlem görmüş özellik-     new generation of cutting crown
       le polyester gibi kumaşlar ile kullanım için özel olarak tasarlan-
                                         The wide range of Novibra yarn cutters and
       mıştır. Renk baskı sonrası ısı kullanılarak sabitlenmektedir. Bu
                                         clamping crowns has been enlarged by
       mürekkepler ile polyester üzerine baskı yapmak mükemmel bir     CROCOdoff. This state of the art clamping
       renk netliği ve yeniden üretilebilirlik sağlamaktadır.       device fi xed on Novibra spindles provides
                                         effective and reliable doffi ng for modern
       • Tx300P-1800 baskı makinesi neredeyse her türden doğal
                                         automated ring frames.
       veya suni kumaş üzerine doğrudan baskı yapabilmekte olup
       kalın ve dokuma tekstiller için ideal bir konumdadır. Uygun fi-   www.novibra.com
       yatlı, hızlı ve yüksek kaliteli olması kısa işler veya müşteriye özel
       örnekler ve diğer tasarımların üretimi için kendisini mükemmel
       bir seçenek kılmaktadır.
       • Tx300P-1800B baskı makinesi modern esnetilebilir malze-
       meler üzerinde baskı yaparken özellikle etkili olan bir yenilikçi
       otomatik bant beslemeli taşıma sistemi kullanmaktadır. Çok çe-
       şitli doğal ve suni kumaşlar üzerine baskı yapmakta olup moda,
       giyim ve yumuşak döşemelerin üretimi için ideal konumadır.
       Tx300P-1800 ve Tx300P-1800B doğrudan tekstile baskı maki-
       neleri için hibrid mürekkep sistemi 2017 yazından itibaren ticari
       olarak erişilebilir olacaktır.                   Visit us at KTM 2017
                                         6.- 8.4.2017
                                         Booth C1
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26