Page 20 - Tekstil Teknoloji
P. 20

popular ink types in one single  handling the printed fabric.  this need with a very unique
          printer. The Tx300P-1800 and  All that is required is the printer  approach.
          Tx300P-1800B direct-to-textile  and colour fixing equipment,  As digital textile printing con-
          printers will be able to simul- making these entry-level printers  tinues to gain traction, placing
          taneously load TP400 textile  suitable for use by designers,  these printers in design and edu-
          pigment ink for cotton and hemp  fabric workshops, and educa- cational environments will help
          materials as well as Sb420   tional and research institutions. educate more people about the
          sublimation dye ink for polyester  “We are very excited about this  possibilities presented by on-de-
          material. Since neither ink type  breakthrough,” van den Broek  mand printing of textiles and
          generally requires steaming or  added.            spur further demand for digitally
          washing in the post-treatment  “We understand the need for an  printed textiles.”
          process, there is no need for  affordable printer with a com-
          a large space, a huge quantity  pact footprint for these users,  THE DETAILS
          of water, or special expertise in  and we moved swiftly to address  • With textile pigment ink TP400,      GÜNDEM NEWS 18
     18


          şın üretiminde özel bir uzmanlığa  makinesi ihtiyacının farkındayız ve  DETAYLAR
          gerek yoktur.         bu ihtiyaca oldukça benzersiz bir  • Tekstil pigment mürekkebi TP400
          Gereken tek şey baskı makinesi ve  yaklaşım ile yanıt vermek için hızlı  ile işlem sonrası büyük cihazlara
          renk sabitleyici ekipman olup, bu  hareket ettik.      ihtiyaç bulanmaktadır. Solvent,
          giriş seviyesindeki baskı makine- Dijital tekstil baskı talebi arttıkça bu  pigment ve bağlayıcı maddeden
          lerini tasarımcılar, kumaş atölyeleri  baskı makinelerini tasarım ve eğitim  oluşan bu mürekkepler kumaşın
          ve eğitim araştırma enstitülerinin  çevrelerine yerleştirmek, talep  nefes alabilirliğine ve su emi-
          kullanımına uygun hale getirmek- üzerine tekstil baskılar aracılığı ile  ciliğine zarar vermeden ısı yolu
          tedir. Van den Broek: “Bu gelişim  sunulan olasılıklar hakkında insan- ile sabitlenir. Elde edilen sonuç
          konusunda oldukça heyecanlıyız.  ların daha da eğitilmesine yardımcı  pamuk ve kenevir malzemeler
          Kullanıcılar için kompakt bir ayak  olacak ve dijital baskılı tekstiller için  üzerinde güzel baskılar olup iç
          izine sahip uygun fiyatlı bir baskı  talepleri de giderek artıracaktır”. giyim kumaşları, tişörtler ve diğer
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25