Page 15 - Tekstil Teknoloji
P. 15

held for the second time by our Federation in Octo- hızla almak mümkün. Federasyonumuz tarafından
       ber last year, we reached this decision”.   geçtiğimiz yıl ekim ayında ikincisini düzenlediğimiz
                              Adıyaman Tekstil ve Hazır Giyim Çalıştayı’nda da bu
       READY-MADE GARMENT SECTOR ATTRACTS      yönde karar alındı.”
       THE ATTENTION THROUGH ITS HIGH WOMEN
       EMPLOYEES                   HAZIR GİYİM YÜKSEK KADIN ÇALIŞANI ORA-
       Stating that the sector fulfills an important social duty  NIYLA DA DİKKAT ÇEKİYOR
       thanks to its high women employment rate, MHGF  Sektörün yüksek kadın istihdam oranı ile önemli bir
       President Öztürk said: “The ready-made garment sec- sosyal görevi de yerine getirdiğini belirten MHGF
       tor, through big and small businesses spread around 81  Başkanı Öztürk, “Türkiye’nin 81 iline yayılmış irili
       cities of Turkey, contribute significantly to the business  ufaklı işletmeler ile hazır giyim sektörü kadının iş
       life of women in terms of representation. We are proud  hayatında temsili yönünden ciddi katkı sağlamak-
       to be a sector, in which women from design, garment  tadır. Tasarımdan, konfeksiyona, çaycı ablamızdan,
       departments, attendant, marketing and management  pazarlama ve yönetim kademesine kadar kadının
       positions can be found”. Stating that as sector they  her aşamasında olduğu bir sektör olmaktan da
       believed in the future of Turkey and they did not give  gurur duyuyoruz” diye konuştu. Sektör olarak Türki-
       any break in between the investments even under the  ye’nin geleceğine inandıklarını ve en zor koşullarda
       most difficult conditions, MHGF President Hüseyin  bile yatırıma ara vermediklerini belirten MHGF Baş-
       Öztürk pointed out that the measures and incentives  kanı Hüseyin Öztürk, özel sektörün önünü açacak
       that will pave the way of the private sector have a great  tedbirlerin ve teşviklerin büyük önem taşıdığına
       importance and said: “As MHGF, we are ready to make  dikkat çekerek, “MHGF olarak istihdam seferber -
       the biggest contribution for the employment mobiliza- liğinde her zaman olduğu gibi en büyük katkıyı
       tion as always. We just need the actualization of the  yapmaya hazırız.
       measures that will open the path of the investors at  Yeter ki yatırımcının önünü açacak tedbirler bir an
       once”.                    önce hayata geçirilsin” dedi.      iCone            energy-e
cient


                        dyeing diversity
                        dyeing diversity

                                           IGATEX                                           PAKISTAN 2017

                                            26 to 29 April, 2017
                                             th
                                                th
                                              Visit us at
                                           hall 02, booth C11-20                        www.thiestextilmaschinen.de
                                           TexTilmaschinen
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20