Page 11 - Tekstil Teknoloji
P. 11

Başarınızı hedefleyin
     Itema’yı tercih etmek, sizi bașarıya götürecek ilk doğru karardır. Itema’da biz, tezgahlarımızı tasarlarken, yaratıcılığınızı ser-
                                best bırakabilmeniz için, her adımda inovasyon katıyoruz.
     Itema dokuma makineleri, yüksek sürat ve hassasiyet, ola-
     ğanüstü kumaș kalitesi ve en üst seviyede çok yönlülük ile  Misyonumuz ancak sizlerin beklentilerini karșılayabildiği-
     yeni bir teknolojik mihenk tașı olușturuyor.     mizde tamamlanıyor.


                                “İște Bu Yüzden İnanıyoruz”
      Görüșmek üzere                               Rapierli     Havajet      Projektil


              Denizli  Kahramanmaraș
             22-25 Mart   6-8 Nisan

                   Italy · Switzerland · China · Hong Kong · India · Japan · USA · Dubai
                                                www.itemagroup.com
     3 technologies, 1 brand                                contact@itemagroup.com
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16