Page 10 - Tekstil Teknoloji
P. 10

Turkish Hosiery Exporter Will


          Jump into USA Market of 2.2


          Billion Dollars through China          The local producer, who is doing 90 percent of its export to EU countries,
          attracted great attention of the US purchasers that do imports worth of 1.3
          billion dollars merely from China, at CHPE as the biggest hosiery fair of the
          world in Shanghai that it participated for the first time.

          Being the second biggest hosiery  pioneer of İHKİB Hosiery Exporters  great attention from the purchas-
          producer of the world, Turkey  Group supported by Ministry of  ers at the fair in Shanghai. Stating
          acted to conquer USA through  Economics, came back from China  that the host China is the leading
          China. Turkish companies that  with hope.          hosiery producer of the world,
          participated the Shanghai Hosiery  İHKİB USA, EU and Far East  Karaca emphasized their target
          Fair (CHPE), which is the big- Fairs Committee President Özkan  was to reach USA market through
          gest within its field, thanks to the  Karaca stated that they received  this fair. Pointing that USA is the


      GÜNDEM NEWS 8
     8          Türk Çorap İhracatçısı 2,2


          Milyar Dolarlık ABD Pazarına


          Çin Üzerinden Sıçrayacak
          İhracatının yüzde 90’ını AB ülkelerine yapan yerli üretici, ilk kez katıldığı
          Şangay’daki dünyanın en büyük çorap fuarı olan CHPE’de, sadece Çin’den
          1,3 milyar dolarlık ithalat yapan ABD’li alıcılardan büyük ilgi gördü.

          Dünyanın ikinci büyük çorap  öncülüğünde alanında dünyanın  Karaca, Şangay’daki fuarda
          üreticisi olan Türkiye, en büyük  en büyüğü olan Şangay Çorap  alıcılardan büyük ilgi gördüklerini
          alıcı konumundaki ABD’yi Çin  Fuarı’na (CHPE) ilk kez katılan Türk  söyledi. Karaca, ev sahibi Çin’in
          üzerinden fethetmek için harekete  firmaları, Çin’den umutlu döndü.  dünyanın lider çorap üreticisi ko-
          geçti. Ekonomi Bakanlığı Destekli  İHKİB ABD, AB ve Uzakdoğu  numunda bulunduğunu belirterek,
          İHKİB Çorap İhracatçıları Kümesi  Fuarlar Komitesi Başkanı Özkan  hedeflerinin bu fuar üzerinden ABD
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15