Page 9 - tekstilteknoloji_mart_march_2015
P. 9

tekstilteknoloji_mart-son_Tekstil Subat 3/13/15 4:50 PM Page 7

NEWS GÜNDEM


ihracat rakamını 2015’te istikrarlı olarak yukarılara taşımak
için tedbiri elden bırakmıyor. TETSİAD Türkiye ekonomisi için
tehdit oluşturan cari açık sorununa da çatısı altındaki mar-
kalarla katkı sağlamayı amaçlarken, ihracatta hız kesme-
mek için yeni yol haritasını, katma değeri yüksek ürünlerle
öne çıkmak ve bölgesel krizlerin büyümesi karşısında ihra-
catı AB ülkelerinden yeni pazarlara çevirmek şeklinde
belirliyor.
Avrupa Birliği ülkelerindeki ekonomik deliğin gittikçe büyü-
düğünü söyleyen TETSİAD Başkanı Yaşar Küçükçalık, bu
ülkelerle ticaret yapmanın Türk ev tekstili firmalarını
olumsuz etkileme ihtimaline karşı sektörün Uzakdoğu,
Afrika ve Güney Amerika ülkeleri gibi yeni pazarlara yönel-
mesinin gerekliliğine dikkat çekiyor. Yaşar Küçükçalık, bun-
ların yanı sıra komşu ülkelerde yaşanan siyasi belirsizlikle-
rin de sektör bileşenlerine olumsuz etkilerini azaltmak için
yeni pazarlara açılmanın öneminin altını çiziyor. Dış
pazarın genişlemesi amacıyla tespit edilen yeni hedef
ülkeler arasında Japonya, Çin, Meksika, Şili, Brezilya, Fas,
Tunus, Cezayir, Libya, Kenya,
Tanzanya, Etiyopya, Nijerya,
Gana, Angola, Güney Afrika
yer alıyor.

Türk ev tekstili sektörü
dünya ikinciliği yolunda
İhracatının yaklaşık yüzde
50’sini Avrupa’ya yapan ve
her yıl yüzde 12-13 ihracat
artışı sağlayan Türk ev teks-
tilinin bu yıl yüzde 4’lük bir
oranla yetinmek durumunda
kaldığını ekleyen Yaşar Küçükçalık, bu kayıpta Avrupa’nın
yanı sıra Rusya, Suriye, Irak ve İran'da yaşanan ekonomik
sorunların da etkisine dikkat çekiyor. İhracat artışındaki
yavaşlamanın 2015 yılında pozitif yönde ivme kazanması-
nın yolunun, yeni pazarlara açılmaktan geçtiğini belirten
Yaşar Küçükçalık, özellikle Uzakdoğu, Afrika ve Güney
Amerika pazarlarının bu sorunları aşmada en önemli böl-
geler olduğunu belirtiyor. TETSİAD Başkanı Küçükçalık,
“Söz konusu pazarlara daha çok girebilmek ve pazardaki
payımızı artırmak amacıyla, hedef ülkelerde etkin tanıtım
yapılacağını ve ikili görüşmelerle de önümüzün açılması
için çalışma yapılacağını“ vurguluyor.
Türkiye Ev Tekstili sektörünün dünya sıralamasında dör-
düncü sırada olduğunu hatırlatan Yaşar Küçükçalık, sözle-
rini “Tüm bu yeni rotalar ile ikincilik hedefinin peşinden
sapmadan devam ediyoruz” şeklinde tamamlıyor.
www.tekstilteknoloji.com.tr / 7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14