Page 8 - tekstilteknoloji_mart_march_2015
P. 8

tekstilteknoloji_mart-son_Tekstil Subat 3/13/15 4:50 PM Page 6

GÜNDEM NEWS


payını artırmak için gerekli girişimlerin yapıldığını ve tanıtım
çalışmalarının daha yoğun olarak sürdürüleceğini söyledi.
Başkan Küçükçalık; ekonomik sorunlar yaşayan ülkelerin,
Türk ev tekstili firmalarını olumsuz etkileme ihtimaline karşı
sektörün yeni pazarlarda arayışta olmasını, Uzakdoğu,
Afrika ve Güney Amerika ülkeleri gibi yeni pazarlara yönel-
mesinin gerekliliğine dikkat çekti. TETSİAD Başkanı Yaşar
Küçükçalık, tüm bunların yanı sıra komşu ülkelerde yaşanan


siyasi belirsizliklerin de sektör bileşenlerine olumsuz etkile-
rini azaltmak için yeni pazarlara açılmanın öneminin altını
çizdi. Türk ev tekstili sektörü için dış pazarın genişlemesi
amacıyla tespit edilen yeni hedef ülkeler arasında Japonya,
Çin, Meksika, Şili, Brezilya, Fas, Tunus, Cezayir, Libya, Kenya,
Tanzanya, Etiyopya, Nijerya, Gana, Angola ve Güney Afrika
yer alıyor.


Türk ev tekstili sektörü ihracat ağını genişletiyor
Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİ-
AD), sektörün ihracat hızını kesmemek için rotasını yeni
pazarlara çevirdiğini açıkladı. Dış pazar hacmi 5,5 milyar
Dolara dayanan sektörün öncü kuruluşu, cari açığı kapama-
ya yönelik yaptığı çalışmalarla Ekonomi Dönüşüm Projesi’ne
önemli oranda katkı sağlamayı hedeflerken, bu amaçla böl-
gesel krizleri göz ardı etmeyerek üyeleri için farklı ihracat
rotaları belirliyor.
Türk ev tekstili sektörünün %98’ini tek çatı altında toplayan
ve 13 milyar Dolarlık üretim gücünü temsil eden Türkiye Ev
tekstili Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TETSİAD), sektö-
rün bavul ticareti ile birlikte 5,5 milyar Dolar civarına ulaşan
6 www.tekstilteknoloji.com.tr
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13