Page 6 - tekstilteknoloji_mart_march_2015
P. 6

tekstilteknoloji_mart-son_Tekstil Subat 3/13/15 4:49 PM Page 4

GÜNDEM NEWSTETSİAD Ev Tekstili 2014 İhracat

Rakamlarını Açıkladı

TETSİAD Announces The Home Textile Export

Figures for 2014


Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD), TÜİK verileri ile birlikte
derlediği raporda, 2014 yılı Türk ev tekstili ihracat rakamlarını açıkladı. TETSİAD’ın raporuna
göre 2014’te de ev tekstili ihracatı, geçen yıla göre hız kesmeyerek 3 milyar 330 milyon Dolar
seviyesinde gerçekleşti.
Turkish Home Textile Industrialists And Businessmen Association (TETSİAD) has announced the
Turkish home textile export figures for 2014 in the report that was compiled with the data from
TÜİK. According to the report by TETSİAD, the home textile export was, without slowing down,
at 3 billion 330 million Dollars in 2014.

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği
(TETSİAD)’ın 2014 yılını değerlendirdiği raporda ev tekstili
ihracatının 3.326.946.668 Dolar olarak gerçekleştiği belirtilir-
ken, 8 milyar 540 milyon Dolarlık toplam tekstil ihracatının
içerisinde ev tekstilinin payı yüzde 38,96 olarak belirlendi.
İhracat ürün grupları arasında havlu ve bornozlar başı çekerken,
ülkelere göre dağılımda Almanya,
Rusya Federasyonu ve ABD ilk üçü
paylaştı. Özellikle Rusya’da yaşanan
ekonomik sorunlar sonrası, yapılan
ihracatta 2013’e göre önemli kayıp-
lar yaşandığı gözlenirken, Romanya,
İran ve Hollanda, 2014’te Türk ev
tekstili sektörünün ihracatını en
fazla artırdığı ülkeler oldu.
Türkiye’nin ev tekstili ihraç ettiği ilk
20 ülke şöyle sıralanıyor: Almanya,
Rusya Federasyonu, ABD, İngiltere,
Fransa, Hollanda, İtalya, Ukrayna,
Polonya, İran, Romanya, Irak, Suudi
Arabistan, Cezayir, İspanya, Belçika,
İsrail, Avusturya, Estonya ve
Bulgaristan.


Türk ev tekstilinin rotası
yeni pazarlar
Türk ev tekstili sektörünün 2014 yılı TETSİAD Başkanı Yaşar Küçükçalık
ihracatını değerlendiren TETSİAD Yaşar Küçükçalık, the Chairman of TETSİAD
Başkanı Yaşar Küçükçalık, Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanan
ekonomik sorunların onarılmasını sabırla beklediklerini, ancak
yakın bir gelecekte pozitif yönde gelişme olabileceğini düşün-
mediklerini belirterek “AB pazarında yaşanan sorunlara” dikkat
Pt
çekti. Her türlü olumsuzluğa rağmen, AB pazarında Türkiye’nin
JL
T
em
4 www.tekstilteknoloji.com.tr
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11