Page 28 - tekstilteknoloji_mart_march_2015
P. 28

tekstilteknoloji_mart-son_Tekstil Subat 3/13/15 4:52 PM Page 26

GÜNDEM NEWS


verimliliklerini arttırdıkları için teşekkürlerini iletiyorlar.
Ayrıca, Kahramanmaraş ofisimizde Müşteri Günleri
düzenleyerek belli konularda bilgilendirmeler de yapmak
istiyoruz. Çünkü bazen makinelerin elektroniğinin, meka-
niğinin, üzerindeki aksamların en verimli şekilde nasıl kul-
lanılacağı unutuluyor. Biz de, sık sık seminerler düzenleyip
müşterilerimize bunları hatırlatmayı ve en verimli halde
makinelerini kullanmalarını sağlamayı hedefliyoruz.
Burada ayrıca yeniliklerimizi, son geldiğimiz noktaları da
anlatacağız.

Servis hizmetiniz kapsamındaki Elektronik Tamir
İstasyonundan söz eder misiniz?
2
Burak Kızıltan: Yaklaşık 300 m alanda kurulu olan
Elektronik Tamir İstasyonumuz, Kahramanmaraş’taki ofi-
simizde yer alıyor. Burada kullandığımız ölçüm cihazları,
ekipmanlar ve ürüne özel geliştirilmiş diğer tamir ekip-
manlarının tamamı Avrupa standartlarında Saurer
Schlafhorst etiketlidir. Ürünlerin geliştirilmesi ve yeni ver-
siyonların çıkmasıyla sürekli yenilenmektedir. Elektronik
Tamir İstasyonumuzda frekans inverterleri, ana kartlar,
informatörler, Corolab iplik temizleyicileri gibi bütün elek-
tronik ekipmanların tamir ve kalibrasyonları yapılıyor.
Türkiye’deki bütün müşterilerimize bu istasyondan hizmet
vermekteyiz.

Yedek parça hizmetinizi de genişletiyorsunuz,
bundan söz eder misiniz?
Burak Kızıltan: Yedek parka birimimizde de çok tecrü-
beli, konusunda uzman arkadaşlarımız bulunuyor. Daha
önce yapılabilecek en önemli yatırımın, insana yapılacak
yatırım olduğunu belirtmiştim.
Bunun bilincinde olarak ekip kurmaya özen gösterdik. En
büyük amacımız parça temininde müşteriye çok hızlı
cevap verebilmek. Bu nedenle büyük modernizasyon par-
çaları hariç diğer bütün önemli orijinal parçaları
Kahramanmaraş depomuzda bulundurma kararı aldık.
2
Kahramanmaraş ofisimizde 600 m alanı yedek parka
organizasyonu için tahsis ettik. Yakın zamanda, müşterile-
rimizin gümrük, nakliye gibi işlemlerle Almanya merkezi-
mizden temin ettiği parçaları Kahramanmmaraş ofisimiz-
den zahmetsiz ve hızlı bir şekilde temin etmelerini sağla-
yacağız. Bu yönde parça tespitlerini yapıp büyük ölçüde
siparişlerimizi vermiş bulunmaktayız. Orijinal parçaların
asıl temin adresinin Kahramanmaraş depomuz olması tek
hedefimizdir. Bunun dışında bütün müşterilerimize önemli
bir önerimiz de, mutlaka orijinal parça kullanmaları
yönünde.Taklitlerine göre az bir fiyat farkıyla ulaşabile-
cekleri orijinal parçalar sayesinde, meydana gelebilecek
çok ciddi ve pahalıya malolacak hasarları önleyebildilerini
sıkça gözlemledik. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, "En
ekonomik yedek parça, orijinal olandır".26 www.tekstilteknoloji.com.tr
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33