Page 27 - tekstilteknoloji_mart_march_2015
P. 27

tekstilteknoloji_mart-son_Tekstil Subat 3/13/15 4:52 PM Page 25

NEWS GÜNDEM


Teknoloji Merkeziniz hakkında biraz daha bilgi ala-
bilir miyiz?
Burak Kızıltan: Örneğin makine satın almak isteyen, veya
mevcut makinesinde ürün geliştirmek, ürün kalitesini iyileştir-
mek, makine verimliliğini artırmak isteyen bir müşterimiz bize
başvuruyor ve gerekli deneysel çalışmaları beraber, bizzat
mevcut üretimlerinde kullandıkları materyaller ile gerçekleşti-
riyoruz.
Müşteri, mevcut makinesi ile yeni teknoloji arasındaki farkı
yakından inceleyebiliyor. Denemeler esnasında ürün kalite
özelliklerini ve üretim farkını net olarak görebiliyor. Bütün
hesaplarını da buna göre yapıp, yatırım konusunda daha sağ-
lıklı karar almaları mümkün oluyor.
Ayrıca, Almanya’da geliştirilen ve ürün özelliklerine etki eden
bir eğirme elemanının sağladığı olumlu farklılıkları ve avan-
tajları müşterilerimize gösterebiliyoruz. Hatta bu çalışmayı
müşterimizin kendi fabrikasındaki makinelerinde de uygulayıp
gösterebiliyoruz.

Bu doğrultuda müşterilerinize teknolojik destek
hizmeti de verecek misiniz?
Burak Kızıltan: Bu hizmeti beş tekstil mühendisinden olu-
2
Yaklaşık 300 m alanda kurulu olan Elektronik Tamir İstasyonundan Türkiye’deki bütün müşterilere hizmet veriliyor.
From the Electronic Repair Station established on an area of almost 300 m it is provided service for all the customers in Turkey.
2
şan teknolog kadromuzla zaten veriyoruz. Dünyada, bir ülke
için bu kadar kalabalık bir teknolog kadrosuna sahip olan
başka bir makine imalatçısı firma yoktur. Türkiye’deki iplik
üreticileri, yaptıkları teknoloji yatırımlarıyla ürünlerini geliştir-
mek ve çeşitlendirmek istiyorlar. Biz bu konuda da yardımcı
oluyoruz ve hizmet veriyoruz.
Türkiye’de bu konuda kapsamlı destek veren ilk ve tek firma-
yız. Bizim verdiğimiz bu hizmet sebebiyle müşterilerimizwww.tekstilteknoloji.com.tr / 25
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32