Page 20 - tekstilteknoloji_mart_march_2015
P. 20

tekstilteknoloji_mart-son_Tekstil Subat 3/13/15 4:52 PM Page 18

GÜNDEM NEWS


yapılan yatırımlarla kapasite çok arttı, ayrıca devam
eden ve hatta bu sene yapılacak olan yatırımlar da
var ve hala yeni firmalar giriyor. Bu kapasiteyi iç
pazarın tüketmesi mümkün değil. Herkesin ihracat
yapması gerekiyor. Çevremizdeki pazarların son
dönemdeki durumları da malum. Dolayısıyla bu sene
Türk nonwoven sektörü için biraz zor bir yıl olabilir. Şu
andaki kapasitenin tamamen karşılık bulması için 4-5
sene geçmesi gerektiğini düşünüyorum. İlla nonwove-
na yatırım yapmak isteyenlerin çok iyi araştırma yap-
ması gerekiyor, Türkiye’de hatta sadece Türkiye değil
Ortadoğu, Afrika ve Avrupa’da olmayan yada daha az
üretilen ürünlere yönelmek lazım.

Siz ilk başladığınızda nonwoven Türkiye’de
bilinen bir ürün değildi, bugün bir sektör
haline geldi. Bu gelişim süreci ve nonwovenın
bilinirliğinin artmasının size yansıması nasıl
oldu?
Ali Şişman: Eskiden biz nonwoven dediğimizde “o
ne” denirdi. Biz sıfırdan anlatırdık. Şimdi ise piyasa-
daki herkes, her türlü nonwoven ürünü ve özelliklerini
biliyor. O anlamda çok yol kat edildi. Ayrıca nonwoven
sektörünün Türkiye’de çok güçlü olduğunu herkes bili-
yor. On sene önce Edana istatistiklerinde Türkiye’nin
adı geçmiyordu, şimdi yeri ve ismi var, en büyük 50
nonwoven üreticisi firma arasında Türkiye’dende isim-
ler var. Dünyanın Türk nonwoven sektörüne bakışı
değişti. Üretim kapasitesi olarak ta Türkiye çok ciddi
bir yerde fakat hep belirttiğimiz gibi özellikli ürünler-
de hiç yokuz.
Ahmet Şişman: Türkiye’de artık teknik tekstillere
yatırım yapılması gerekiyor. Bu kadar nonwoven üreti-
liyor, onlara özellik kazandırılarak ya da başka ürün-
lerle bir araya getirilip daha yüksek katma değerli,
daha farklı ve talep görecek hale getirilebilir.
Nonwoven üreticisi çok fakat bunu alıp işleyecek yeni
bir ürüne dönüştürecek üretici çok az. Amerika bize
göre kişi başına tüketimi çok daha yüksek olan bir
pazar, nonwoven üreticilerinin sayısı belli hatta belki
bizden bile azdır ama çoğunluğu çok büyük ve çok
yüksek kapasiteli firmalar ve bu firmalardan ürünleri-
ni alıp işleyen yüzlerce firma var, Türkiye’nin şu an
için en büyük eksikliği bu.
Bu andan sonra sektör artık yeni bir oyuncuyu ya da
kapasite artırımını kaldırmaz. Bundan sonra yapılacak
yatırım ya da artırılacak kapasite, diğerlerinin fiyatını
düşürecektir. Bugün bile fiyatlar oldukça düşük
durumdayken daha fazlası zarar verecektir. Aslında
sektörde hammadde üreticisi yok, üreticilerin çoğu
hammaddesini ithal ediyor, bundan sonra o doğrultu-
da da yatırım yapılabilir.18 www.tekstilteknoloji.com.tr
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25