Page 18 - tekstilteknoloji_mart_march_2015
P. 18

tekstilteknoloji_mart-son_Tekstil Subat 3/13/15 4:51 PM Page 16

GÜNDEM NEWS


mayabiliyor. Bu ürünlerden bazılarının ithalatı kısıtlan-
mış durumda ama bir şekilde kılıfına uydurup
Türkiye’ye getiriliyorlar. Farklı GTİP numarasıyla,
Gümrük Tarife Pozisyon Numarasıyla giren mallar var.
Bunları Uzakdoğu’dan değil Avrupa’dan ithal ediyormuş
gibi gösteriyorlar. CE belgeleriyle oynuyorlar. Yani bu
kadar yatırıma ve üretime rağmen hala Türkiye’ye non-
woven ürünler ithal edili-
yor. Buna ek olarak bir de
ikinci kalite ürünlerin
Türkiye’ye sokulmasıyla
ilgili sıkıntılarımız var. Hiç
kullanılmaması gereken
medikal, ıslak mendil gibi
ürünlerde yurt dışından
çok ucuza ithal edilen
nonwovenlar kullanılıyor,
bu konuda da maalesef
elimizden fazla bir şey
gelmiyor, bunu ancak bu
ürünleri alıp kullananlar
bundan vazgeçerek engel
olabilir.

Ürünlerin taklit edilme-
sine karşı yapılacak bir
şey yok mu?
Ahmet Şişman: Makine
sektöründe yeni bir model
geliştirirsiniz, buna patent
alabilirsiniz. Teknoloji bel-
lidir, kullanılan parçalar
bellidir; her şeyi kayıt altı-
na alabilirsiniz. Birisi sizin
makinenizi taklit ederse, ceza kestirir engelleyebilirsi-
niz. Ama nonwoven ürünler sarf malzeme olduğu için
patent almanız da, taklit edilmesini engellemeniz de
çok zor. Bir patent aldığınızda etrafından kolaylıkla
dolaşıp ürünü taklit edebiliyorlar.
Ali Şişman: Biz taklit ürünler konusunda özellikle
konfeksiyon telasında müzdaribiz. Buna Türkiye,
Avrupa, Rusya gibi ülkelerde mani olabiliyoruz fakat
konfeksiyon üretiminin fazla olduğu nispeten az
gelişmiş ülkelerde engel olmak çok zor.

Türk nonwoven sektörü için 2015 yılı nasıl
olur?
Ali Şişman: Nonwovenda yatırımların maliyeti yük-
sektir ancak ürünlerin fiyatı düşüktür. Türkiye’de çok
fazla yatırım yapıldı. Bu çerçevede sektörü değerlen-
direcek olursak; Türkiye’deki tüketimin ve ihtiyacın
çok üzerinde yatırım olduğunu görüyoruz. Son yıllarda16 www.tekstilteknoloji.com.tr
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23