Page 16 - tekstilteknoloji_mart_march_2015
P. 16

tekstilteknoloji_mart-son_Tekstil Subat 3/13/15 4:51 PM Page 14

GÜNDEM NEWS


artışına gittik, yeni hatlar ekledik, ürün çeşitliliğimizi
arttırdık ve bunda da başarılı olduk diyebilirim.
Ahmet Şişman: Hassan Grup bünyesinde sürekli yeni
ürün geliştiriyoruz. 2014’te de yeni ürünlerimiz oldu
bunların bir kısmını henüz piyasaya sürmedik. Ayrıca
kapasiteyi ve üretimin kalitesini artırmak amaçlı yaptı-
ğımız yatırımlarımız oldu. Ürünlerimizi çeşitlendirince
kullanıldığı sektörler de artı, bu da pazarlarımızı artırdı.
Bu doğrultuda 2014 bizim için iyi bir yıldı diyebilirim.

Ürünlerinizi hangi kriterlere göre geliştiriyor-
sunuz?
Ali Şişman: Biz pazarın ihtiyaçlarına göre ya da gelen
talepler doğrultusunda ürünlerimizi geliştiriyor ve
çeşitlendiriyoruz. Hiçbir zaman “şu ürün fazla satıyor-
muş, talebi yüksekmiş” gibi sebeplerle üretimimizi yön-
lendirmedik. Her zaman farklı çeşitlerle, öncü üretimler
gerçekleştirdik. Hatta Türkiye’de üretimi yoğun kapasi-
telere sahip olan ürünleri yapmaktan tamamen uzak
duruyoruz. 2015’te de piyasaya süreceğimiz yeni ürün-
lerimiz olacak. Türkiye’de ilk olan bu çeşitlerimizi de
pazardaki eksikler ve talepler doğrultusunda belirleye-
rek geliştirdik.

Türkiye nonwoven sektöründe son yılarda
oldukça gelişme kaydetti. Siz de Türkiye’nin ilk
nonwoven üreticilerinden birisiniz. Sektörün bu
kadar gelişmesinde de öncülük etmiş bir fir-
masınız. Türk nonwoven sektörünün bugün
geldiği nokta hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Ali Şişman: Şu anda Türkiye’de 500.000 tonun üze-
rinde üretim kapasitesi var. Bu kapasite ağırlıklı olarak
spunbond, spunlace ve needlepunch’ta kurulu. Farklı
tipte üretim yada yatırım yok denecek kadar az, herkes
birbirinin benzeri üretim yapıyor. Piyasaya yeni bir ürün
girdiğinde, diğer firmalar da bunu üretmeye başlıyorlar.
Bu da Ar-Ge yapıp ürünü geliştiren firmanın karılılığını
olumsuz yönde etkiliyor. Maalesef bunun önüne geçile-
miyor. Bu nedenle de Ar-Ge çalışmalarımızı ve yeni
ürünlerimizi pek açıklamıyoruz. Çünkü o ürün piyasaya
sürüldükten kısa süre sonra benzerleri üretiliyor. Arzı
artınca fiyatı düşürüyor, fiyat düşünce karı azalıyor ve
maliyetlerimizi karşılayamaz hale geliyor. Bu nedenle
yeni bir ürün geliştirmemiz gerekiyor ki karımızı artıra-
rak devamlılığımızı sağlayabilelim. Türkiye’de yeni
geliştirilen yada yeni üretilmeye başlayan ürünlerin
ömrü çok kısa oluyor.
Ahmet Şişman: Türkiye’de hala üretilmeyen ürünler
var. Bunların bazıları direkt ithal ediliyor çünkü yurt
dışından almak, burada üretmekten ve yatırım yap- T Te Textileextile In In
LúELUOOULEú L
maktan çok daha ucuza mal oluyor. Ya da bu ürünlerin
know how’u yüksek olduğu için üretilmesi mümkün ola-14 www.tekstilteknoloji.com.tr
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21