Page 14 - tekstilteknoloji_mart_march_2015
P. 14

tekstilteknoloji_mart-son_Tekstil Subat 3/13/15 4:51 PM Page 12

GÜNDEM NEWS

Pelsan Tekstil Ürünleri A. Ş.
Hassan Group’un bir üyesi olarak 2007 yılında kurulan
2
Pelsan, Hadımköy’de bulunan 25.000 m kapalı alanın-
da polietilen membran üretimi ve laminasyonu yapıyor.
Türkiye’de ilk defa nefes alabilen filmi üreten Pelsan;
medikal, hijyen, izolasyon vb. sektörlerin bu alandaki
ihtiyaçlarını karşılıyor.
Pelsan’ın üretimi arasında: nefes alan tekstil backshe-
et, nefes almayan tekstil backsheet, medikal ürünler,
izolasyon ürünleri yer alıyor.

Merkas Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Hassan Group’un nonwoven üretim geleneğine 2011
yılında dahil olan Merkas,
başta hijyen sektörü olmak
üzere medikal, konfeksyon ve
filtre gibi çeşitli sektörlerin
nonwoven ihtiyacını karşıla-
mak üzere kuruldu. Air thro-
ugh bond tekniği ile üretim
yapan bir firma diğer kardeş
firmalar gibi yine kendi ala-
nında öncü ve lider.

Aksis Nonwovens A.Ş.
Hassan Group bünyesine
2010 yılında dahil olan Aksis
Nonwovens, Tekirdağ/ Saray
’da 10.000 m kapalı alanda
2
nonwoven spunbond teknolo-
jisi ile tela üretimi yapıyor.
Hassan Group için yeni bir teknoloji olan bu üretim
S
şekli Aksis Nonwovens ile ürün yelpazesine farklı bir
boyut kazandırdı. %

Teksis Textile Products Marketing Inc.
!
Hassan Group bünyesinde faaliyet gösteren Teksis,
C
grup şirketlerinde üretilen tüm ürünlerin yurt dışı satış
A
ve pazarlamasını yapıyor. Rusya ve İsviçre’de birer ofisi
S
bulan şirket 80’e yakın ülkeye ulaşıyor.
Türk nonwoven sektörünün duayeni kabul edilen

Hassan Group’un yönetiminde yer alan 3. jenerasyon

yöneticiler olan Telasis Genel Müdürü Ali Şişman ve

Hassan Genel Müdürü Ahmet Şişman ile nonwoven sek-
törünün sorunları ve 2014 yılındaki yatırımlar hakkında
8
konuştuk. J
1
Öncelikle sizin için 2014 yılını değerlendirir R
misiniz? S
Ali Şişman: 2014 yılında Hassan Grup olarak sürekli
değişen piyasa koşullarına rağmen hedeflerimize ulaş-
tık diyebiliriz. Bu sene bazı ürün gruplarımızda kapasite12 www.tekstilteknoloji.com.tr
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19