Page 6 - Tekstil Teknoloji Kasım_November_2015
P. 6
tekstilteknoloji_kasim.qxp_Tekstil Subat 3.11.2015 09:18 Page 4


ÖZEL HABER SPECIAL NEWSÖZEL HABER SPECIAL NEWS


ITM 2016 Exhibition Marches

Towards Record


ITM 2016 Fuarı, Rekora Koşuyor

ITM 2016 International Textile Machinery Exhibition, the only in Turkey and the region and the
third most important exhibition in the world, is expected to break a record regarding the increase
in the participation and to be the most comprehensive ITM Exhibition that has ever been held.
Türkiye’nin ve bölgenin tek; dünyanın en önemli 3. fuarı olan ITM 2016 Uluslararası Tekstil
Makineleri Fuarı’nın, katılımındaki artış itibariyle rekor kıracağı ve bugüne kadar yapılan en
büyük ITM fuarı olacağı tahmin ediliyor.

ITM 2016 International Textile Machinery Exhibition, Konusunda Türkiye’nin ve bölgenin tek; dünyanın
the only in Turkey and the region and the third most en önemli 3. fuarı olan ITM 2016 Uluslararası Tekstil
important exhibition in the world, will bring the world’s Makineleri Fuarı, dünyanın en önemli tekstil teknolojileri
most important manufacturers o textile technologies in üreticilerini 1-4 Haziran’da İstanbul’da buluşturacak.
h
Istanbul between June 1 - 4t . At ITM 2016 Exhibition Teknik Fuarcılık- Tüyap ortaklığı ve TEMSAD (Tekstil
st
organized by the cooperation between Teknik Fuarcılk Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği) desteğiyle
and Tüyap and by the support of TEMSAD (Textile yapılan ITM 2016 Fuarı’nda dünyanın ve Türkiye’nin en
Machinery and Accessories Industrialists’ önemli üreticilerinden gelen yoğun talepler
Association), most of the spaces have already been doğrultusunda yerlerin çok büyük bir kısmı doldu.

booked in accordance with the heavy demand from ITMA 2015 Fuarı’nda dünyaya tanıtılacak yeni
the most important producers in both Turkey and the teknolojilerin, daha sonra yer alacağı ilk organizasyon,
world. The first organization after ITMA 2015 ITM 2016 Fuarı olacak. Bu nedenle tüm dünya markası
Exhibition where the new technologies will be tekstil makine üreticisi firmalar, ITM 2016 Fuarı’nda
presented to the world will be ITM 2016 Exhibition. şimdiden yerlerini aldılar ve sergileyecekleri makineleri
Therefore, all the world-brand textile machinery dahi belirlediler. ITM 2016 Fuarı’nın katılımındaki artış
manufacturing companies have already book their itibariyle rekor kıracağı ve bugüne kadar yapılan en
spaced at ITM 2016 and even decided on their büyük ITM fuarı olacağı tahmin ediliyor. Fuar, yeni
machines to be exhibited. ITM 2016 Exhibition is salonlarla beraber, 120.000 m kapalı alana kurulu 12
2
expected to break a record regarding the increase in salonda düzenlenecek.
the participation and to be the largest ITM exhibition
that has ever been held. The Exhibition will be held in Dijital baskı için yoğun talep
totally 12 halls on an indoor space of 120.000m 2 Son yıllarda Türkiye’de ve dünyada tekstil baskı
including new halls. sektörü oldukça gelişti. Özellikle dijital baskı


4 www.tekstilteknoloji.com.tr
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11