Page 24 - Tekstil Teknoloji Kasım_November_2015
P. 24
tekstilteknoloji_kasim.qxp_Tekstil Subat 3.11.2015 09:19 Page 22


ITMA 2015 PREVIEW


The Spanish Textile Industry Shows

Strength At ITMA 2015


İspanyol Tekstil Sektörü ITMA 2015’te Gücünü

Gösterecek

After some years of financial crisis and economic slowdown, Spanish companies arrive to this
new ITMA edition in a strongest position.
Birkaç yıl devam eden mali kriz ve ekonomik durgunluğun ardından İspanyol firmaları, en güçlü
konumlarıyla ITMA 2015’e katılıyor.

58 Spanish companies that will participate in the ITMA ITMA 2015 Fuarı’nda 58 İspanyol firması yer alacak. 58
2015. The 58 Spanish companies will be exhibiting in a total İspanyol firma, fuar alanına göre İspanya’yı 7. sıraya
space of 4,445sqm, which positions Spain at the 7 place yerleştiren, toplam 4.445 m alanda ürünlerini sergi-
th
2
in the ranking with regards to exhibition surface. leyecek.
ITMA 2015 will be an amazing international meeting point ITMA 2015, kendisini dünyanın en büyük uluslararası
for the Spanish textile industries, due to its global tekstil sektörü fuarı konumuna taşıyan global çaptaki
importance, which makes the show the world’s largest önemi dolayısıyla, İspanyol tekstil sektörleri için etki-
international textile industry show. At ITMA innovative leyici bir uluslararası buluşma noktası olacak.
initiatives which cover the fields of textiles and garments, ITMA’da tekstil ve giyim, elyaf ve iplik, araştırma ve


Spain (Barcelona) hosted ITMA Exhibition in 2011 and will do it again in 2019.
ITMA Fuarına 2011 yılında İspanya (Barselona) ev sahipliği yaptı, 2019’da yeniden yapacak.

fibers and yarn, research and training, sustainable eğitim, sürdürülebilir üretim ve teknik tekstiller alanını
production and technical textiles, will be shown. kapsayan yenilikçi girişimler sergilenecek.
Spanish companies specialized on machinery and Amex Amtex’e bağlı makine konusunda uzman ITMA
associated to amec amtex and participating at ITMA 2015 2015 katılımcısı İspanyol firmalar şöyle;
are: •Amc - Textil 2020 / Texma Maquınaria Textil
•Amc - Textil 2020 / Texma Maquınaria Textil •Autimak
•Autimak •Blue Reed
•Blue Reed •Canmartex Catgrup
•Canmartex Catgrup •Comsat
•Comsat •Electro-Jet
•Electro-Jet •Escarre Automatización Y Servicios
•Escarre Automatización Y Servicios •Fontanet - Ritex
•Fontanet - Ritex •Galan Textile Machinery22 www.tekstilteknoloji.com.tr
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29