Page 22 - Tekstil Teknoloji Kasım_November_2015
P. 22
tekstilteknoloji_kasim.qxp_Tekstil Subat 3.11.2015 09:19 Page 20


ITMA 2015 PREVIEW


TEMSAD Is On Its Way To

The USA


TEMSAD Amerika’ya Çıkarma Yaptı

TEMSAD, is targeting at fomenting Turkish textile machinery exports and within the
framework of its existing collaboration with ATMA, they are ready to conquer America with
their members.
Türk tekstil makine ihracatını artırmayı hedefleyen TEMSAD, ATMA ile yürütülen işbirliği
çerçevesinde üyeleri ile Amerika’ya çıkarma yaptı.

Textile Machinery and Accessories Industry Association Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği
(TEMSAD), within the framework of a new collaboration is on its (TEMSAD), yeni bir işbirliği çerçevesinde Amerika’ya
way to America. As a result of the collaboration between gitti. TEMSAD, Amerika Tekstil Makine Üreticiler
TEMSAD, American Textile Machinery Manufacturers Derneği (ATMA) ile yürütülen işbirliği neticesinde 12-
Association (ATMA) a workshop shall be held the American 16 Ekim 2015 tarihleri arasında Amerika tekstil mer-
textile center Sharlott between the dates 12-16 October 2015. kezi Sharlott’ta workshop düzenledi. Gaston College
The event shall take place at Gaston College Kimbrell Campus Kimbrell Campus’te gerçekleştirilen etkinliğe
to which 12 companies from Turkey shall take part in. President Türkiye’den 12 firma katıldı. Üyelerinin ihracatını
of TEMSAD Adil Nalbant stated that this organization shall be artırmak amacıyla böyle bir organizasyon gerçekleş-
held with the aim to augment their exports volume, as well as to tireceklerini belirten TEMSAD Başkanı Adil Nalbant,
increase in a positive manner the identity of Turkish textile Türk tekstil makinelerinin uluslararası piyasalardaki
machinery in the international markets and regarding kimliğinin olumlu yönde artırılması ve bu makinelerin
manufacturing, he stressed that fact that it is imperative to attain üretiminin uluslararası normlarda, tercih edilen ürün-
the levels of international norms so that they become the ler seviyesine çıkarılmasının gerekli olduğunu vurgu-
preferred products in terms of customers. Adil Nalbant provided ladı. Amerika’da gerçekleşen etkinlik ile ilgili bilgi
some information prior to the event that is due to take place in veren Adil Nalbant, “TEMSAD’ın yaklaşık 16 ülke ile
America, “TEMSAD has already signed collaboration karşılıklı işbirliği anlaşması bulunuyor. Bunlardan bir
agreements with around 16 countries. One of these companies tanesi de ATMA’dır (Amerikan Tekstil Makine
is ATMA (American Textile Machinery Manufacturers Sanayicileri Derneği)’dir. Bu anlaşma çerçevesinde,
Association). In scope of the said collaboration agreement, with her iki derneğin talebi doğrultusunda TEMSAD olarakAs a result of the collaboration between TEMSAD, American Textile Machinery Manufacturers Association (ATMA) a workshop shall be
held the American textile center Sharlott between the dates 12-16 October 2015.
TEMSAD, Amerika Tekstil Makine Üreticiler Derneği (ATMA) ile yürütülen işbirliği neticesinde 12-16 Ekim 2015 tarihleri arasında
Amerika tekstil merkezi Sharlott’ta workshop düzenledi.


20 www.tekstilteknoloji.com.tr
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27