Page 16 - Tekstil Teknoloji Kasım_November_2015
P. 16
tekstilteknoloji_kasim.qxp_Tekstil Subat 3.11.2015 09:19 Page 14


ÖZEL HABER SPECIAL NEWSÖZEL HABER SPECIAL NEWS
together, the procurement committees from Uzbekistan, Iran yoğun geldiği ülkeler: Mısır (%19,4), İran (%14,3),
and Pakistan took part as well. In addition to that there have Bulgaristan (%5,7), Rusya (%4,4) ve Hindistan
been a lot of visitors and representatives of commerce (%4,2) oldu. Diğer ziyaretçi gelen ülkeler şunlardı:
chambers from the neighboring countries of Turkey and 70 Özbekistan, Yunanistan, Makedonya, Gürcistan,
countries in total where countries like Azerbaijan, Sırbistan, Pakistan, İtalya, Bosna Hersek,
Turkmenistan, Bulgaria, Bosnia-Herzegovina Croatia, Azerbaycan, Suriye, Ukrayna, Hırvatistan,
Morocco, Tunisia and Greek took place on the top. The Türkmenistan,, İngiltere, Brezilya, Fas, Tunus,
visitors form Arabic and Middle Eastern countries ranked Polonya, Almanya, İspanya, Romanya, Belarus, Çin,
among others and attracted attention. The countries where Lübnan, Fransa, İsviçre, Bae, Portekiz, Belçika, Çek
the highest number of foreign visitors came from are the Cumhuriyeti, İsrail, Moldova, Bangladeş, Slovenya,
following ones: Egypt (%19,4), Iran (%14,3), Bulgaria (%5,7), Hollanda, Suudi Arabistan, Ürdün, Güney Kore,
Russia (%4,4) and India (%4,2). Other visitors country: Kazakistan, Endonezya, Japonya, Libya, Cezayir,
Uzbekistan, Greece, Macedonia, Georgia, Serbia, Pakistan, Finlandiya, Kosta Rica, Meksika, Tayvan, Abd,
Italy, Bosnia and Herzegovina, Azerbaijan, Syria, Ukraine, Filistin, Irak, Kosova, Litvanya, Slovakya, Sudan,

Croatia, Turkmenistan, United Kingdom, Brazil, Morocco, Danimarka, Kolombiya, Letonya, Moğolistan,
Tunisia, Poland, Germany, Spain, Romania, Belarus, China, Tacikistan, Angola, Arjantin, Ermenistan, Güney
Lebanon, France, Switzerland, United Arab Emirates, Afrika, Macaristan, Nijerya.
Portugal, Belgium, Czech Republic, Israel, Moldova, Ayrıca Denizli, Bursa, Aydın, Uşak, İzmir, Çorlu,
Bangladesh, Slovenia, the Netherlands, Saudi Arabia, Çerkezköy, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa,
Jordan, South Korea, Kazakhstan, Indonesia, Japan, Libya, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Kayseri, Malatya başta
Algeria, Finland, Costa Rica, Mexico, Taiwan, USA, olmak üzere 60 ilden yerli yatırımcılar iştirak ederek
Palestine, Iraq, Kosovo, Lithuania, Slovakia, Sudan, önemli alımlar yaptılar.
Denmark, Colombia, Latvia, Mongolia, Tajikistan, Angola, Fuarda yer alan katılımcıların yoğunlukta olduğu
Argentina, Armenia, South Africa, Hungary, Nigeria. Besides, ülkeler arasında: Türkiye, Almanya, İtalya, Çin,
local investors especially from the cities like Denizli, Bursa, Hindistan, Fransa, Belçika, İspanya, İsviçre, Kore,
Aydın, Uşak, İzmir, Çorlu, Çerkezköy, Adana, Gaziantep, Tavyan, Japonya, ABD bulunuyordu.
Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Kayseri, Malatya have
participated in the fair and made purchases in considerable Sergilenecek ürünler
amounts. Among the countries where the majority of visitors HIGHTEX 2016 Fuarı’nda farklı elyaf işleme
came from, were: Turkey, Germany, Italy, China, India, yöntemleriyle nihai üründe üstün özelliklere sahip
France, Belgium, Spain, Switzerland, Korea, Taiwan, Japan,
and USA. nonwovenlar, en son teknolojiler ve hat sistemleri ile


14 www.tekstilteknoloji.com.tr
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21