Page 14 - Tekstil Teknoloji Kasım_November_2015
P. 14
tekstilteknoloji_kasim.qxp_Tekstil Subat 3.11.2015 09:19 Page 12


ÖZEL HABER SPECIAL NEWSÖZEL HABER SPECIAL NEWS

manufacturers in the global textile industry, Turkey stands en önemli üreticilerden olan Türkiye, son yıllarda
out particularly with the recent investments and özellikle teknik tekstiller ve nonwoven ürünler
developments in technical textiles and nonwoven products. konusunda yapılan yatırımlar ve gelişmelerle de dikkat
Companies in Turkey that have gained an important position çekiyor. Dünya genelinde ara ürün ve nihai ürün
around the world as intermediate and final product ihracatçısı olarak önemli bir konuma gelen Türkiye’deki
manufacturers are also among the large-scale purchasers in firmalar, teknolojik yatırımlarda da büyük alıcılar
technological investments. In line with these developments, arasında yer alıyor.
HIGHTEX 2016 Exhibition will be a significant platform which Bu gelişmeler doğrultusunda, HIGHTEX 2016 Fuarı,
will offer new opportunities and host new investments in the dünyanın en hızlı büyüyen teknik tekstiller ve
world’s fastest-growing market of technical textiles and nonwoven pazarında, yeni fırsatlar sunacak, yatırımlara
nonwovens. The fact that it will be held simultaneously with ev sahipliği yapacak önemli bir platform olacak.
ITM 2016, the world’s third largest exhibition in its field, will Dünyanın konusunda en önemli 3. Fuarı olan ITM 2016
also create a positive synergy to contribute much to ile eş zamanlı yapılması da, HIGHTEX 2016 Fuarı’na
HIGHTEX 2016 Exhibition in terms of both participation and hem katılım hem de ziyaretçi anlamında büyük katkı
visitors. sağlayacak, çok olumlu bir sinerji oluşturacak.

With this concurrence on 2013, the records of the 2013’teki birliktelikte katılım ve ziyaretçi rekoru
number of visitors and exhibitors have been broken kırılmıştı
ITM 2013 and HIGHTEX 2013 exhibitions have been 29 Mayıs- 1 Haziran 2013 tarihlerinde, sektörden
organized concurrently on the dates of 29 May – 1 June gelen yoğun talep üzerine eş zamanlı düzenlenen ITM
2013 upon the heavy demand of the sector that gathered 2013 ve HIGHTEX 2013 Fuarları, yerli ve yabancı
approximately 50.000 worldwide and local representatives of yaklaşık 50.000 sektör temsilcisini bir araya getirdi. 10


the sector. Taking place in 10 different halls and within an ayrı salonda, yaklaşık 90.000 m2 alanda yapılan bu
2
approximately 90.000 m area, this meeting brought 1223 tekstil buluşmasına, 37 ülkeden 1223 firma ve firma
companies and their representatives from 37 countries temsilcilikleri katıldı. Türkiye’nin ve dünyanın tekstil
together. A variety of brand new models of the latest devleri tarafından en son teknolojik yeniliklerini
technologies that are used in every step of textile sergiledikleri fuarlarda: İplik makinelerinden dokuma
manufacturing including examples from yarn machines to makinelerine, örgü makinelerinden nonwoven
weaving machines, weaving machines to nonwoven teknolojilerine, boya ve terbiye makinelerinden baskı
technologies, dying-finishing machines to printing digital ve dijital baskı makinelerine, tekstil üretiminin her
printing machines have been presented in the fairs where adımında kullanılan teknolojilerin en yeni modeller
Turkey’s and the globe’s leading textile companies tanıtıldı.
introduced their newest technological innovations. Türkiye’den ve dünyadan binlerce ziyaretçinin geldiği
Additionally, every product related to nonwoven and bu büyük buluşmada, Özbekistan, İran ve
technical textiles and the brand new yarn models have been Pakistan’dan tekstil alım heyetleri de yer aldılar.
introduced in HIGHTEX 2013 and Istanbul Yarn Fair Fuarlara, toplam 70 ülkeden ticari odaların temsilcileri
respectively. In this great meeting where thousands of ve birçok ziyaretçi geldi; özellikle Orta Doğu- Arap
visitors from Turkey and from all around the world came ağırlıklı ziyaretçiler dikkat çekti. Yabancı ziyaretçinin en12 www.tekstilteknoloji.com.tr

   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19