Page 13 - Tekstil Teknoloji Kasım_November_2015
P. 13
tekstilteknoloji_kasim.qxp_Tekstil Subat 3.11.2015 09:19 Page 11Tüm dokuma işlemlerinizi yü üm dokuma işlemlerinizi yü
yönetin
T Twww .staubli.com/textileüm
Tü dokuma işlemler rinizi tek bir kay -


naktan yönetmek için
n üstün Stäubli üstün Stäubli
çözümlerini kullanın. Dokuma D hazırlıktan


ağızlık oluşumuna er – ger ek armür ger ek
Hall H1 – Booth B111 Jakarlı dokuma için – h -

halı ve teknik teks

tiller için modüler doku ma sistem çözümma sistem çözüm -

kuma ürünleri için

lerine, en iyi kalite dokuma ürünleri için

eler ve çözümler ler ve çözümler
Stäubli yenilikçi makine

sunmaktadır . Stäubli bilgi birikiminden
bilgi birikiminden
faydalanın: tüm enstrüm
manlarınız için arzu anlarınız için arzu


edilen mükemmel koor dinasyonu sağlayın
d

elpazenizi elpazenizive üst sınıf tekstil ürün y tutkuyla
yönlendirin.
yönlendirin
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18