Page 12 - Tekstil Teknoloji Kasım_November_2015
P. 12
tekstilteknoloji_kasim.qxp_Tekstil Subat 3.11.2015 09:19 Page 10


ÖZEL HABER SPECIAL NEWSÖZEL HABER SPECIAL NEWS


HIGHTEX 2016 Exhibition Will Be

Held Concurrently With ITM 2016 On

th
st
June 1 -4 , 2016
HIGHTEX 2016 Fuarı, ITM 2016 İle Eşzamanlı

Olarak, 1-4 Haziran 2016 Tarihlerinde Yapılıyor


The technical textiles and nonwoven industry that has today become the most significant
th
market is gathering at HIGHTEX 2016 the 6 International Technical Textiles and Nonwovens
st
th
Exhibition to be held at Istanbul Tüyap Exhibition and Congress Center on June 1 -4 , 2016.
HIGHTEX to be held simultaneously with ITM2016 International Textile Machinery Exhibition
is preparing to break a record in terms of the number of visitors with the synergy to be
emerged thereby.
Günümüzün en önemli pazarı haline gelen teknik tekstiller ve nonwoven ürünler sektörü, 1-4
Haziran 2016 tarihlerinde İstanbul- Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılacak olan HIGHTEX
2016 6. Uluslararası Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı’nda buluşuyor. ITM 2016 Uluslararası
Tekstil Makineleri Fuarı ile eşzamanlı düzenlenecek olan HIGHTEX 2016, böylece ortaya çıkacak
sinerjiyle ziyaretçi rekoru kırmaya hazırlanıyor…

th
HIGHTEX 2016 the 6 International Technical Textiles Teknik Fuarcılık tarafından düzenlenen HIGHTEX 2016
and Nonwovens Exhibition organized by Teknik Fuarcılık will 6. Uluslararası Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı, 1-
th
be held at the 11 Hall of Istanbul Tüyap Exhibition and 4 Haziran 2016 tarihlerinde, İstanbul Tüyap Fuar ve
st
Congress Center on June 1 -4 , 2016. At HIGHTEX 2016 Kongre Merkezi’nde, 11. Salonda yapılacak.
th
Exhibition, the first and only exhibition in Turkey in its field, Türkiye’deki konusunda ilk ve tek fuar olan HIGHTEX
raw materials for technical textiles, intermediate and final 2016 Fuarı’nda; teknik tekstillerin hammaddeleri, ara
products and production technologies will be on display. ve nihai ürünler ve üretim teknolojileri bir arada
Being the greatest meeting for technical textiles in the Middle bulunacak. Orta Doğu ve Doğu Avrupa’nın en büyük
East and Eastern Europe, HIGHTEX 2016 Exhibition will be teknik tekstiller buluşması olan HIGHTEX 2016 Fuarı,
held simultaneously with ITM 2016 International Textile ITM 2016 Uluslararası Tekstil makineleri Fuarı ile
Machinery Exhibition. Being one of the most important eşzamanlı olarak yapılacak. Global tekstil sanayinde

ITM 2013 and HIGHTEX 2013 exhibitions have been organized concurrently on the dates of 29 May – 1 June 2013 upon the heavy
demand of the sector that gathered approximately 50.000 worldwide and local representatives of the sector.
29 Mayıs- 1 Haziran 2013 tarihlerinde, sektörden gelen yoğun talep üzerine eş zamanlı düzenlenen ITM 2013 ve HIGHTEX 2013
Fuarları, yerli ve yabancı yaklaşık 50.000 sektör temsilcisini bir araya getirdi.


10 www.tekstilteknoloji.com.tr
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17