Page 11 - Tekstil Teknoloji Kasım_November_2015
P. 11
tekstilteknoloji_kasim.qxp_Tekstil Subat 3.11.2015 09:18 Page 9


cih
yaratıcılığınızı aratıcılığınızıItema’yı terc etmek, sizi bașarıya götür ecek ilk dooğru karar dır . Itema’da biz, tezgahlarımızı tasarlarken, y ser -


best bırakabilmeniz için, her adımda inovasyon katıyoruz.

syon katıyoruz.


Itema dokuma makineleri, yüksek sürat ve hassasiyet, ola- sasiyet, ola

ğanüstü kumaș kalitesi ve en üst seviyede çok yönlülük ile yönlülük ile Misyonumuz ancak sizlerin beklentilerini i karșılayabildiği karșılayabildiği -


yeni bir teknolojik mihenk tașı olușturuyor . mizde tamamlanıyor .
“İște Bu Yüzden İnanıyoruz”
“İ t B Yü d
İnanıyoruz”
ojektil
Rapierli Havajet Pro
ITMA ’da bizi
ziyar et edin
Salon 1 – A101
l a t I y · S a l r e z t i w n d · C n i h a · H o n g K o n g · I n i d a · J a p a n · U S A
w w w e t i . m a g r o u . p com
3 techno logies , 1 brand c on a t ct @ it e ma gr o up c . om
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16