Page 10 - Tekstil Teknoloji Kasım_November_2015
P. 10
tekstilteknoloji_kasim.qxp_Tekstil Subat 3.11.2015 09:18 Page 8


ÖZEL HABER SPECIAL NEWSÖZEL HABER SPECIAL NEWS

Technologies and products to be exhibited at ITM 2016 Fuarlarında sergilenecek teknolojiler ve
ITM 2016 Exhibition ürünler
•Cotton and Fibre Preparation Machineries •Pamuk ve Elyaf Hazırlama Makineleri
•Spinning Preparation Machineries •İplik Hazırlık Makineleri
•Spinning Winding, Twisting and Texturing Machineries •İplik Aktarma, Büküm, Tekstüre Makineleri
•Nonwoven Machineries and Technologies •Nonwoven Makineleri ve Teknolojileri
•Weaving Preparation Machineries •Dokuma Hazırlık Makineleri
•Weaving Machineries •Dokuma Makineleri
•Tufting and Carpet Weaving Machineries •Tafting ve Halı Dokuma Makineleri
•Narrow Weaving Machineries •Dar Dokuma Makineleri
•Cordage and Rope Machineries (BraidingMachineries) •Kordon ve Halat Makineleri
•Weft and Warp Knitting Preparation Machineries •Atkılı ve Çözgülü Örme Hazırlık Makineleri
•Flat and Circular Knitting Machineries •Düz ve Yuvarlak Örme Makineleri
•Hosiery Machineries •Çorap Makineleri
•Embroidery Machineries •Nakış Makineleri
•Quilting Machineries •Kapitone Makineleri
•Spinning and Fabric Dyeing and Finishing Machineries •İplik ve Kumaş Boya ve Terbiye Makineleri
•Washing, Bleaching, Drying Machineries •Yıkama, Ağartma, Kurutma Makineleri
•Folding and Roling Machineries •Sarma ve Katlama Makineleri
•Textile Chemicals •Tekstil Kimyasalları
•Laboratory Equipments •Laboratuvar Ekipmanları
•CAD-CAM- CIM Applications and Automations Systems •CAD-CAM-CIM Uygulama ve Otomasyon Sistemleri
•Textile Printing Machineries •Tekstil Baskı Makineleri
•Digital Textile Printing Machineries •Dijital Tekstil Baskı Makineleri
•Textile Printing Dyes and Chemicals •Tekstil Baskı Boyaları ve Kimyasalları
•Auxiliary Machinery and Accessories •Yedek parça ve Aksesuarlar
•Compressors •Kompresörler
•Generators and UPS •Jeneratörler ve Kesintisiz Güç Kaynakları
•Dye and Finishing Machineries •Boya ve Terbiye Makineleri


8 www.tekstilteknoloji.com.tr
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15