Page 6 - tekstilteknoloji_kasim_november_2014
P. 6

tekstilteknoloji_kasm_Tekstil Subat 11/17/14 12:58 PM Page 4

OTM PREVIEW
OTM 2014 Ortadou


Tekstil Makineleri Fuar, 16.000

Yerli ve Yabanc Ziyaretçiye

Ev Sahiplii Yapt


OTM 2014 Middle East Textile Machinery

Exhibition Hosts 16.000 Local and Foreign

Visitors

16-19 Ekim 2014 tarihlerinde, Gaziantep Ortadou Fuar Merkezinde gerçekletirilen OTM
2014 Ortadou Tekstil Makineleri Fuar, bölge ehirlerinin yan sra Türkiyenin her yerinden
gelen ziyaretçiye ev sahiplii yapt. Ayrca birçok ülkeden yabanc ziyaretçinin de geldii
OTM 2014 Fuarnda, 30 ülkeden toplam 560 rma katld.
OTM 2014 Middle East Textile Machinery Exhibition, which was held in Gaziantep Middle East
Exhibition Centre from October 16 to 19 , 2014, hosted visitors from all across Turkey, as
th
th
well as from regional cities. A total of 560 companies from 30 countries participated in OTM
2014 Exhibition, which was also attended by foreign visitors from several countries.
Dou ve Güneydou Anadolunun merkezi Gaziantep,
dünya tekstil ve konfeksiyon sektörünü arlad. Tüyap ve
Teknik Fuarclk ortaklyla, TEMSAD desteiyle ve
4 www.tekstilteknoloji.com.tr
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11